Hypologia türkçesi Hypologia nedir

  • Hipologi.

Hypologia ingilizcede ne demek, Hypologia nerede nasıl kullanılır?

Hypolimnion : Hipolimnion. (termal bir şekilde katmanlanmış göllerde) termoklin (sıcaklığın hızlıca değiştiği tabaka) altında bulunan ve eşit oranda soğuk olan ve düşük düzeyde oksijen içeren dolaşımda olmayan su. Göl ekosisteminde epilimniyonu takip eden, oksijen miktarı ve sıcaklığın ani olarak düştüğü, derin sudan oluşan, ışık almayan tabaka. Isı tabakalaşması gösteren göllerde, metalimnion tabakasının altında kalan parçalanma tabakası. Hipolimniyon.

Hypolipemia : Hipolipemi. Kanda yağ düzeyinin normalin altına inmesi.

Hypolipoproteinemia : Kanda lipoprotein düzeyinin normalin altına inmesi. Kanda lipoprotein düzeyinin normalin altına düşmesi. Hipolipoproteinemi.

İngilizce Hypologia Türkçe anlamı, Hypologia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Hypologia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Defence : Himaye. Vikaye. Savunma. Müdafaa. Saldırıya karşı koyma hareketi. Savunma silahları. Korunma. Hukuk, voleybol alanlarında kullanılır. Sanık. Yanıt dilekçesi.

Apology : Mazeret. Savunma. İtizar. Müdafaa. Tarziye. Bir kişiye ya da duruma kusur kondurulmasına karşı o kişiyi ya da durumu savunan yapıt. Bir şeye ya da bir kimseye kusur kondurulmasma karşı o şeyi ya da kişiyi savunmak. Gönül alma. Savunca.

 

Tonus : Gergi. Kasların sürekli hafif kasılı kalma durumu. Gerilim. Kas gerilimi. Stres. Gerginlik. Bir organın, bilinçli olduğu sürede bütün kaslarının biraz kasılı olması hali. Tonus. Kas gerilmesi. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Tonicity : Zindelik. Toniklik. Gergi. Ton. Tonus. Sıhhat. Ton niteliği. Tonisite.

Vindication : Hakkını koruma. Kanıtlama. Savunma. Teyit. Koruma. İntikam. Doğrulayan şey. Suçsuzluğunu kanıtlama. Haklı çıkarma. Temize çıkarma.

Defense : Koruma. Bkz.defence. Vikaye. Savunma silahları. Defans oyuncusu. Bir takımın kalesini korumak ve gol yememek için oyun süresince çaba göstermesi. Davalı. Savunma katı. Savunu.

Tone : Ton. Sesin değişik düzeylerdeki frekanslarının işitsel algısı. Sesin yeğinliği, yüksekliği ve anlatım nitelikleri. Tını. Hava vermek. Tavır. Bilgisayar, gitar, gramer, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bir çalgının tonu. Rengin üç değişkeninden biri (öbürleri: parlaklık, doyma). karmaşık bir ışığın, ağır çeken dalga uzunluğu, dolayısıyla bu dalga uzunluğuna uygun düşen rengi. herhangi bir rengin; kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve yeniden kırmızı olarak çembersel biçimde sıralanan renklerden birine olan benzerliği. (siyah, beyaz ve gri, renközü bulunmayan ışıklardır). tv. renkli televizyonda, renklilik bilgisini oluşturan öğelerden biri. Donuklaştırmak.

Hypologia synonyms : hypotonicity, hypotonus.

Hypologia zıt anlamlı kelimeler, Hypologia kelime anlamı

Atonicity : Kas zayıflığı. Baskısızlık (sesbilimi). Kas gergi yitimi. Atonisite. Vurgu eksikliği. Atoni. Yumuşaklık. Gevşeklik. Vurgusuzluk.

Hypertonicity : Hipertonisite. Aşırı kas gücü veya gerginliği ile sonuçlanma durumu. Hipertoniklik.

Hypologia antonyms : hypertonus, hypertonia.