İç dünya nedir, İç dünya ne demek

İç dünya; bir felsefe terimidir.

  • Bireyin ruhsal yaşamının bütünü

"İç dünya" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Niçin iki kişiyken bile kendi iç dünyalarımızın dışına çıkamayız ki?" - S. İleri

İç dünya tanımı, anlamı:

Dünya : Herkes. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Dış, çevre, ortam. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu.

Birey : Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.

Ruhsal : Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik. Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik.

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

Diğer dillerde İç dünya anlamı nedir?

İngilizce'de İç dünya ne demek? : n. interior, inwardness

Almanca'da İç dünya : n. Innenwelt