İç uyak nedir, İç uyak ne demek

İç uyak; bir edebiyat terimidir.

  • Beyitlerin dize ortasındaki kelimeleri arasında kullanılan uyak, iç kafiye

"İç uyak" ile ilgili cümle

  • "Beni "candan" usandırdı cefadan yâr usanmaz mı / Felekler yandı "ahımdan" muradım şemi yanmaz mı" - Fuzuli

Bilimsel terim anlamı:

[Bakınız: uyak]

İç uyak tanımı, anlamı:

Uyak : Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı ahengi veren heceler veya aynı görevde olmayan ancak benzeşen sesler, kafiye.

Beyit : Ev. Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası.

Dize : Şiirin satırlarından her biri, mısra.

Orta : Ne uzun ne kısa, midi. Orantı. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Yeniçeri Ocağında tabur. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. Ne büyük ne küçük, midi. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. İyi ile kötü arasındaki durum. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm.

 

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Kafiye : Halk edebiyatında ayak. Uyak.

Diğer dillerde İç uyak anlamı nedir?

İngilizce'de İç uyak ne demek? : n. internal rhyme