İçindekiler nedir, İçindekiler ne demek

  • Bir kitabın, derginin baş veya sonuna konulan, konu başlıklarını sayfa numaralarıyla gösteren liste, fihrist
  • Bir kitap, dergi, gazete, mektup vb.nin içinde bulunan konular veya kapsadığı şeyler, münderecat.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: içerikler]

İngilizce'de İçindekiler ne demek? İçindekiler ingilizcesi nedir?:

contents

İçindekiler anlamı, kısaca tanımı:

Dergi : Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, bülten, mecmua.

Başlık : Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. Başlık parası. Genellikle başı korumak için giyilen şapka, serpuş. Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet. Bir sütunun, bir direğin tepeliği. Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça. Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha.

Sayfa : Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife. Konu. Gazete, dergi vb. yayınlarda özel bir alan için ayrılmış bölüm.

Numara : Ölçü. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Öğrenciye verilen not. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı. Eğlendirici oyunlardan her biri. Hile, düzen, dalavere, yalan.

 

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Liste : Alt alta yazılmış şeylerin bütünü, dizelge.

Fihrist : Alfabetik sıralamalar için kullanılan, kenarında bütün harflerin yer aldığı not defteri. İçindekiler. Katalog.

İçindekiler ile ilgili Cümleler

  • Ali küçük bir kutu açtı ve içindekileri masaya boşalttı.
  • Ali bardağının içindekileri lavaboya döktü.
  • Ali evrak çantasının içindekileri masaya döktü.
  • Ali cüzdanının içindekileri gösterdi.

Diğer dillerde İçindekiler anlamı nedir?

İngilizce'de İçindekiler ne demek? : n. content, contents, ingredients, table of contents

Fransızca'da İçindekiler : table des matières

Almanca'da İçindekiler : n. Gehalt, Übersicht

Rusça'da İçindekiler : n. оглавление (N)