İçtensizlik nedir, İçtensizlik ne demek

  • İçten olmama durumu, samimiyetsizlik

"İçtensizlik" ile ilgili cümleler

  • "İçtensizlik, insanları kırımlara, cinayetlere, haksızlıklara sürüklemiş, onların gerçeğe olan saygılarını yitirtmiştir." - S. Birsel

İçtensizlik tanımı, anlamı:

İçtensiz : İçten olmayan, samimiyetsiz.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Samimiyetsizlik : Samimi olmama durumu, içtensizlik.

İçten : Samimi. Yürekten, candan, samimi davranarak.

Diğer dillerde İçtensizlik anlamı nedir?

İngilizce'de İçtensizlik ne demek? : n. doubleness