İğneli nedir, İğneli ne demek

İğneli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • İğnesi olan.
  • Kırıcı, gücendirici, dokunaklı, onur kırıcı, kinayeli
  • İğne ile tutturulmuş, iğnelenmiş.

"İğneli" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Babamın iğneli bakışlarından kurtulmak için o uyurken sokaklara düşerdim." - O. Kemal

İğneli anlamı, tanımı:

İğneli fıçı : Çok sıkıntı ve üzüntü veren durum veya şey.

İğneli söz : Dokunaklı, kırıcı söz.

İğne : İki şeyi birbirine tutturmaya yarar ince, uzun, ucu sivri, metal araç. Kas veya damar yoluyla vücuda sıvı bir ilacı basınçla vermek amacıyla enjektör ucuna takılan, boru biçiminde, ucu keskin metal araç. Bazı böceklerin kendilerini savunmak için kullandıkları organ. Genellikle kadınların süs olarak elbiselerinin göğüs, yaka vb. yerlerine taktıkları süs eşyası. Dokunaklı söz. Oltanın ucundaki küçük çengel. Bazı araçların ucu sivri parçaları. Toplu iğnenin süs olarak kullanılan, iri başlı, renkli bir türü. Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç. Bitkilerde yumurtacıkla tepecik arasındaki sapçık.

İğnelik : Üzerine iğne saplanan küçük yastık, iğnedenlik, iğne yastığı.

Kırıcı : Bir şeyin gerektiği gibi gelişmesini, oluşmasını önleyen, engelleyen. Senet, tahvil, bono ve süresi gelmemiş alacaklarla ilgili alışveriş veya işlem yapan kimse veya kuruluş. Kırma işini yapan. Kırınım oluşturan. Kaba, sert, çevresindekileri inciten (davranış, söz vb.).

 

Dokunaklı : Etkili, insanın içine işleyen, müessir, patetik.

Onur : Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.

Kinayeli : İçinde kinaye bulunan (söz).

İle : Cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz. Bazı soyut adlara getirildiğinde "... olarak, ... bir biçimde" anlamında durum zarfları oluşturan bir söz. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz.

Diğer dillerde İğneli anlamı nedir?

İngilizce'de İğneli ne demek? : adj. with needles, with a needle, with pins, spinose, spinous, mordacious, mordant, barbed, caustic, pointed, sarcastic, scathing

n. needle, pin, injection, shot, sting, jab, pintle, pointer, prick, spicule, spine

Fransızca'da İğneli : barbelé/e, méchant/e, mordant/e, aigu/ë, acide

Almanca'da İğneli : adj. stachelig

Rusça'da İğneli : adj. игольчатый, ехидный