İşaret nedir, İşaret ne demek

İşaret; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"İşaret" ile ilgili cümleler

 • "Artık işaretleri bırakmış, konuşuyor, bir taraftan da saçlarını düzeltiyor." - R. H. Karay
 • "Noktalama işaretleri."

Yerel Türkçe anlamı:

Küçümsemeyi, beğenmemeyi anlatır: -Hıh işaret, sen de kendini adam mı zannediyorsun.

İşâret

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: yer imi]

Gramer anlamı:

İnsanlar arasında anlaşmayı görüşmeyi sağlayan bütün semboller.

Tiyatro'daki terim anlamı:

Anadolu'da sessiz ve sözsüz oyunlara verilen ad.

İngilizce'de İşaret ne demek? İşaret ingilizcesi nedir?:

sign

Fransızca'da İşaret ne demek?:

signe

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Sakarya şehrinde, Kaynarca ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

İşaret hakkında bilgiler

İşaret; bir varlığı, bir durumu anlatmak için kullanılan şekillerdir.

İşaret ile ilgili Cümleler

 • İşaret ne diyor?
 • Bu genellikle iyi bir işaret.
 • İşareti görmedim.
 • İşaretim için beklemede kalın.
 • Bu kötü bir işaret.
 • İşaret et.
 • "&" işareti, "ve" kelimesini simgeler.
 • İz açıkça işaretlenmemişti.
 • Sağır insanlar birbirleriyle genellikle işaret dili kullanarak konuşurlar.
 • Bunun iyi bir işaret olduğunu düşünüyorum.
 • "Bu dilde @ işaretini nasıl telaffuz ediyorsunuz?" "Et"
 • İşaret dilini biliyorum.
 • Çok fazla selfie çekmek cinsel hayatın durgun olduğunun işaretidir.
 • İşaret insanları park etmemesi için uyarıyordu.
 

İşaret anlamı, kısaca tanımı:

İşaret etmek : Bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek. dikkat çekmek.

İşaret vermek : Bir araç kullanarak bir şeyi belli etmek.

İşaret dili : İşitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken el ve yüz hareketlerini kullanarak oluşturdukları görsel dil.

İşaret fişeği : Bulunduğu yeri belli etmek için havaya atılan, renkli ışık saçan fişek.

İşaret parmağı : Elde, başparmaktan sonraki parmak, gösterme parmağı, şehadet parmağı, salavat parmağı.

İşaret sıfatı : Bir cismi gösterme yoluyla belirten sıfat, gösterme sıfatı: Bu kitap, şu adam, o çocuk gibi.

İşaret zamiri : Gösterme zamiri.

Bölme işareti : Bölme işlemini gösteren " / veya : " işareti.

Çarpma işareti : Çarpma işlemini gösteren "x veya . " işareti.

Çıkarma işareti : Çıkarma işlemini gösteren "-" işareti.

Denden işareti : Denden.

Düzeltme işareti : Yazılışları aynı okunuşları ve anlamları farklı Doğu kökenli sözleri birbirinden ayırt etmek ve bunlardaki g, k ünsüzlerini ince okutmak için kullanılan işaret (^), şapka işareti, inceltme işareti, uzatma işareti, şapka: âdet, âlem, âşık; kâğıt, tezgâh vb.

İnceltme işareti : Düzeltme işareti.

Kesme işareti : Özel adlara, kısaltmalara ve sayılara getirilen ekleri, iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini belirtmek için kullanılan noktalama işaretinin adı, kesme, kesme imi, apostrof ( ' ).

 

Kök işareti : Kök alma işlemini gösteren " " işareti. .

Noktalama işareti : Cümle veya yan cümledeki türlü ögeleri birbirinden ayırmaya yarayan, nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, parantez vb. işaretlerden her biri.

Soru işareti : Soru cümlelerinin sonuna konulan noktalama işaretinin adı (?).

Şapka işareti : Düzeltme işareti.

Tek tırnak işareti : Çift tırnak içinde verilen bir alıntıda yer alan bir başka sözü belirlemek için kullanılan noktalama işaretinin adı ('... ').

Tırnak işareti : Bir metnin içinde başkasından aktarılan yazı veya sözlerin başına ve sonuna konulan noktalama işaretinin adı ("..."), tırnak.

Ti işareti : Borazanla "ti" sesi çıkararak verilen işaret.

Toplama işareti : Toplama işlemini gösteren “+” işareti.

Uzatma işareti : Düzeltme işareti.

Ünlem işareti : Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan, bir doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna konulan noktalama işaretinin adı, ünlem (!).

Yol işareti : Yarış yolunda, yol gösteren oklar veya levhalar.

Yüzde işareti : Oranlamanın yüz sayısı ile yapıldığını gösteren işaret (%).

Trafik işaretleri : Trafiği düzenlemek amacıyla gerekli yerlere konulan özel işaretli levhaların tümü.

İşaretçi : İşaret veren kimse veya nesne.

İşaretlemek : Belirtecek biçimde hareket etmek. Bir şeye işaret koymak, bir şeyi işaretle belirtmek.

İşaretlenme : İşaretlenmek işi.

İşaretlenmek : Bir şeye işaret konulmak.

İşaretleşme : İşaretleşmek işi.

İşaretleşmek : Uzak bir yerden, bilgi vermek için özel bir düzene göre türlü işaretler kullanmak. Birbirine işaret etmek.

İşaretli : İşareti olan, işaretle belirlenmiş olan.

İşaretsiz : İşareti olmayan.

İşaretsizlik : İşaretsiz olma durumu.

Bir işaretine bakmak : Bir işi yapmak için hazır beklemek.

Anlamlı : Gizli bir anlamı olan, düşündürücü, manidar. Anlamı olan, manalı. İçeriği olan.

Belirti : Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastalığın belirlenmesine yarayan işaret, araz, semptom. Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane.

Gösterge : Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke. Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret. Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks. Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal. Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir, indikatör.

Alamet : Belirti, işaret, iz, nişan. Büyüklük, irilik bakımından şaşılacak durumda olan nesne.

Hareket : Deprem. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Davranış, tutum. Devinim. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Yola çıkma.

Gösterme : Göstermek işi. Teşhir, sergileme.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

El : Yakınların dışında kalan kimse, yabancı. Ülke, yurt, il. İskambil oyunlarında her bir tur. Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü. Sahiplik, mülkiyet. Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü. İskambil oyunlarında oynama sırası. Kez, defa. Oba, aşiret. Halk, ahali.

Yüz : Bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen gösterişli bölümü. Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı. Yorgana ve yastığa geçirilen kılıf. Bu sayıyı gösteren 100 ve C rakamlarının adı. On kere on, doksan dokuzdan bir artık. Kere, kat vb. kelimeler ile birlikte kullanılarak yapılmış olan işin çokluğunu abartılı bir biçimde anlatan söz. Bir şeyin görünen bölümünde kullanılan kumaş. Kesici araçlarda ağız. Yan, taraf. Bir yapının dışa bakan düşey yüzeylerinin her biri. Nedeniyle, sebebiyle. Birinin görülegelen veya umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret. Yüzey. Utanma. Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat.

Diğer dillerde İşaret anlamı nedir?

İngilizce'de İşaret ne demek? : adj. signal

n. sign, mark, signal, gesture, badge, landmark, marker, indicator, symbol, glimpse, augury, character, chop, clew, clue, cue, device, distinguishing mark, earmark, ensign, foretoken, graph, harbinger, hint, index, indication, logo, logotype, note

Fransızca'da İşaret : signe [le], marque [la], empreinte [la], enseigne [la], insigne [le], indication [la], indice [le], symptôme [le], repère [le], signal [le]

Almanca'da İşaret : n. Andeutung, Attribut, Bake, Beweis, Dienstmarke, Fingerzeig, Hinweis, Kennzeichen, Omen, Signal, Stempel, Tipp, Wink, Zeichen

Rusça'da İşaret : n. знак (M), значок (M), отметка (F), пометка (F), заметка (F), метка (F), галочка (F), обозначение (N), указание (N), указатель (M), сигнал (M), признак (M)

adj. указательный