İşaret dili nedir, İşaret dili ne demek

  • İşitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken el ve yüz hareketlerini kullanarak oluşturdukları görsel dil

Dil bilgisi olarak anlamı:

Konuşulan ve yazılan dilin dışında, renk, bayrak, işaret, koku, mendil gibi araçlarla yapılmış olan anlaşma yolu: Renk dili, bayrak dili ve benzeri

Gramer anlamı:

El işaretlerinden, mendil, bayrak, renk, koku, çiçek ve benzeri araçlardan yararlanılarak anlaşma ve haberleşmenin sağlanmasında kullanılan saymaca dil.

Bilimsel terim anlamı:

Sözlü dil de bir işaret dizgesi olmakla beraber bu "İşaret dili" teriminden ses dışındaki işaretler dizgeleri anlaşılır.

İngilizce'de İşaret dili ne demek? İşaret dili ingilizcesi nedir?:

gesture language, sign language

Fransızca'da İşaret dili ne demek?:

langue de signes

İşaret dili hakkında bilgiler

İşaret dili, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken, el hareketlerini ve yüz mimiklerini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir.

 
 

İşaret dili ile ilgili Cümleler

  • İşaret dilini biliyorum.
  • Sağır-dilsiz insanlar işaret dili kullanarak konuşurlar.
  • Ilona bir işaret dili tercümanı olarak çalışmaktadır.
  • Ali bir işaret dili tercümanı olmak istiyordu.
  • Sağır ve dilsiz insanlar iletişim kurmak için işaret dilini kullanabilirler.
  • Sağır insanlar işaret dilinde sohbet edebilirler.
  • Ali işaret dilini öğrendi.
  • Sağır insanlar birbirleriyle genellikle işaret dili kullanarak konuşurlar.

İşaret dili kısaca anlamı, tanımı:

İşitme : İşitmek işi. Duyma, sema.

Engelli : Engeli olan, mânialı. Vücudunda eksik veya kusuru olan.

İletişim : Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Hareket : Davranış, tutum. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Yola çıkma. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Devinim. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Deprem. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma.

Görsel : Görme duyusuyla ilgili olan, görmeye dayanan.

İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Belirti, gösterge, alamet. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im.

Mimik : Yüz, el, kol hareketleriyle düşünceyi anlatma sanatı. Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler.

Diğer dillerde İşaret dili anlamı nedir?

İngilizce'de İşaret dili ne demek? : n. sign language

Almanca'da İşaret dili : n. Taubstummensprache