İşaret sıfatı; bir dil bilgisi terimidir.

  • Bir cismi gösterme yoluyla belirten sıfat, gösterme sıfatı: Bu kitap, şu adam, o çocuk gibi

Gramer anlamı:

Bakınız: işaret sıfatları

 

Bilimsel terim anlamı:

Azerbaycan Türkçesi: işarä äväzliyi; Türkmen Türkçesi: görkezme çalışması; Gagauz Türkçesi:gösterici aderlik; Özbek Türkçesi: *korsatiş sifati; Uygur Türkçesi: körsitiş süpätliri; Tatar Türkçesi: kürsätüsıyfat ~ kürsätü almaşlığı belän belderelgän sıyfat; Başkurt Türkçesi: kürhätew siyfatı;Kmk: *sıpatlıknı yerinde kollanagan görsetiw orunça; Krç.-Malk.:körgüztüwçü sıfat; Nogay Türkçesi: körsetüw sıpat; Kazak Türkçesi: *siltew esimdigi; Kırgız Türkçesi: şilteme atooç; Alt:: körgüzer sös; Hakas Türkçesi: közîdîg pîldîrtkî; Tuva Türkçesi: aytılganıň atornu-pile ilerettingen t'odaradılga; Şor Türkçesi: körgüsçi orungu; Rusça: ukazatelnoyeslovo

İşaret sıfatı kısaca anlamı, tanımı:

İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet.

Sıfat : Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği. Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad. Yüz, kılık ve dış görünüş.

Gösterme : Göstermek işi. Teşhir, sergileme.

Belirten : Tamlayan.

Kitap : Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü. Kutsal kitap. Herhangi bir konuda yazılmış eser.

Adam : İyi huylu, güvenilir kimse. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse. Eş, koca. Bir alanı benimseyen kimse. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse. Erkek kişi. İnsan. Görevli kimse.

Çocuk : Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak. Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse. Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi. Küçük yaştaki erkek veya kız. Büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse. Genç erkek. Soy bakımından oğul veya kız, evlat.

İşaret sıfatı ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda İşaret sıfatı nedir? İşaret sıfatı ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca İşaret sıfatı tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz İşaret sıfatı hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
  • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
  • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
  • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
  • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...