İşaretlemek nedir, İşaretlemek ne demek

  • Bir şeye işaret koymak, bir şeyi işaretle belirtmek.
  • Belirtecek biçimde hareket etmek

"İşaretlemek" ile ilgili cümleler

  • "Gazetesini muhtelif renkli kalemlerle işaretlermiş ve itinayla saklarmış." - A. Ş. Hisar
  • "O bir iki sözcükle bildiğini işaretlemek isterdi." - Ç. Altan

İşaretlemek anlamı, tanımı:

İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet.

Koymak : Bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak. Bırakmak. Etkilemek, dokunmak. Katmak, eklemek. Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yerleştirmek. Uyulması gereken kuralları belirlemek, ortaya çıkarmak. Bırakmak, terk etmek. İmza, tarih, adres yazmak. Bir kimseyi işe yerleştirmek, birine iş sağlamak.

Belirtmek : Açıklamak, tebarüz ettirmek.

Biçim : Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

Hareket : Yola çıkma. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Deprem. Davranış, tutum. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Devinim.

 

Etmek : Eşit değer kazanmak. Bulmak, erişmek. Demek, söylemek. Herhangi bir değerde olmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Bir işi yapmak. Kötülükte bulunmak. Küçük veya büyük abdestini yapmak. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.

İşaretlemek ile ilgili Cümleler

  • Askerin mezarını işaretlemek için yalnızca basit bir beyaz haç vardı.
  • Öğretmen kağıtları işaretlemekle meşgul.

Diğer dillerde İşaretlemek anlamı nedir?

İngilizce'de İşaretlemek ne demek? : v. mark, sign, note, tick, tick off, score

Fransızca'da İşaretlemek : pointer, cocher

Almanca'da İşaretlemek : v. ankreuzen, zeichnen

Rusça'da İşaretlemek : v. сигнализировать, обозначать, помечать, метить, намечать, размечать, замечать, обозначить, наметить, заметить