İşletme nedir, İşletme ne demek

"İşletme" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Aynı sene içinde lokomotif fabrikası işletmeye açılmıştır." - F. R. Atay
 • "Adam, büyük bir film işletme ortaklığının sahibiydi." - N. Cumalı

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: firma]

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

[Bakınız: dağıtım]

Bilimsel terim anlamı:

Çalışma yeri.

Tecimsel ve yapımsal çalışmaları amaca uygun bir düzeyde verimli bir niteliğe ulaştıran kuruluş.

Tecimsel ya da yapımsal bir kuruluşa ilişkin yeri ya da çiftliği, bir maden ocağı ve benzerlerini verimli bir duruma getirip kazanç sağlama.

İngilizce'de İşletme ne demek? İşletme ingilizcesi nedir?:

enterprise

İşletme hakkında bilgiler

İşletme; kar amaçlı kurumların kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve finansal olaylarının izlenmesini inceleyen bir sosyal bilimdir. Türkçede ayrıca mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirildiği iktisadi birimler için de kullanılmaktadır.

İşletme ile ilgili Cümleler

 • Ben her zaman dağlarda küçük bir otel işletmeyi düşündüm.
 • Bir tekne işletmek için ehliyetin var mı?
 • Küçük işletmeler ayakta kalmak için kemerlerini sıkacaklar.
 • Binlerce küçük işletme durgunluk sırasında iflas etti.
 • Amerika genelinde aileler ve şirketler daha az maliyet ve çevreye yardımcı yollarla ENERGY STAR yardımıyla evlerinin ve işletmelerinin enerji verimliliği geliştiriyorlar.
 • İşletme maliyetlerini kısmamız gerekir.
 • Çiftin tebrik kartları satan bir işletmesi var.
 • İşletme sahibi kârı maksimuma çıkarmak istiyor.
 • Ekonomimizin büyüdüğü bir anda bizim işletmelerimiz 1990'lardan beri en hızlı tempoda işler yaratıyorlar ve ücretler tekrar yükselmeye başlıyor, bizim olmak istediğimiz ülke türü hakkında bazı seçimler yapmak zorundayız.
 

İşletme kısaca anlamı, tanımı:

Kurum : Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is.

Kuruluş : Yapı, yapılış, bünye. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Kurulma işi. Kasılma.

İşletme defteri : Yalnız gelir ve giderlerin yazıldığı defter.

İşletme şirketi : Gaz, su, elektrik vb. hattını veya donanımını işleten şahıs, firma, halk şirketi veya kuruluş.

Açık işletme : Maden yatağını örten verimsiz topraklar kaldırıldıktan sonra açık havada yapılmış olan işletme.

Zirai işletme : Tarımla ilgili işleri düzenleyen kuruluş.

Orman işletmesi : Ormanla ilgili işleri yürüten kamu kurumu.

 

Ticaret işletmesi : Kazanç sağlamak amacıyla çalışan işletme.

İşletmeci : Yapımcıdan işletme hakkını alarak filmleri oynatanlara kiralayıp dağıtan kimse. Bir fabrikayı veya gelir getiren bir kuruluşu yöneten kimse.

İşletmecilik : İşletmecinin yaptığı iş. Bağımsız bir bütçe ile yönetilen devlet işletmesi.

İşletmek : Üzerine işleme yaptırmak. Bir şeyi, bir kimseyi, bir yeri kullanarak veya çalıştırarak yarar sağlamak. İşlemesini sağlamak, çalıştırmak. Şaka ve birtakım yalanlarla sezdirmeden birini kandırmak veya onunla eğlenmek.

İşletmen : Bilgisayar vb. teknik aletleri işleten kimse, operatör.

İşletmenlik : Operatörlük.

Ev işletmek : Genelev sahibi olmak.

Kafasını işletmek : Doğru ve iyi düşünmek.

Tarım : Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması, ziraat.

Sanayi : Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri.

Ticaret : Bu etkinlikle ilgili bilim. Ürün, mal vb. alım satımı. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr.

Bankacılık : Bankacının yaptığı iş. Bankada yapılmış olan işlemlerin tümü.

Sermaye : Varlık, servet. Genelev kadını. Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, resülmal. Konu.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Verimli : Çok yazan, velut. Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli. Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr.

Amaçlı : Bir amaca yönelik. Amacı olan, gayeli.

İş yeri : İşçinin iş sözleşmesine göre çalıştığı yer. Bir görevin yapıldığı yer.

İş : Sürme. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke.

Diğer dillerde İşletme anlamı nedir?

İngilizce'de İşletme ne demek? : adj. operational, operating

n. operation, workings, working, running, management, undertaking, exploitation, hoax, leg pull, plant, keeping

Fransızca'da İşletme : exploitation [la], établissement [le], canular [le], usine [la]

Almanca'da İşletme : n. Anwurf, Betrieb, Förderung, Inbetriebnahme, Inbetriebsetzung, Triebwerk, Werk

Rusça'da İşletme : n. эксплуатация (F), пуск (M), предприятие (N), хозяйство (N), промысел (M)