İşsiz güçsüz nedir, İşsiz güçsüz ne demek

İşsiz güçsüz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan

İşsiz güçsüz tanımı, anlamı:

İşsiz güçsüz kalmak : Bulunduğu iş yerinden ayrılarak geçimini sağlayacak durumda bulunmamak.

Güçsüz : Gücü olmayan, âciz.

Tutma : Destekleme. Yanaşma. Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj. Tutmak işi.

Diğer dillerde İşsiz güçsüz anlamı nedir?

İngilizce'de İşsiz güçsüz ne demek? : adj. idled, idle, at an end

Fransızca'da İşsiz güçsüz : désìuvré/e, oiseux/euse

Almanca'da İşsiz güçsüz : brotlos