İbadet nedir, İbadet ne demek

İbadet; bir din b. terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir dinin buyruklarını yerine getirme

"İbadet" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Babamla gittiğim bayram namazlarından başka ibadet bilmezdim." - Y. K. Beyatlı

İbadet isminin anlamı, İbadet ne demek:

Erkek ismi olarak; Allah’ın buyruklarını yerine getirme, tapınma.

İbadet hakkında bilgiler

İbâdet, genellikle bir Tanrı'ya yönelik yapılmış olan eylemlerin adıdır.

İslam'da ibâdet, Allah'a karşı gösterilecek saygı, tâzim ve hürmet demektir. İbâdet Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasakladığı bütün haramlardan uzaklaşmak mânâsındadır. Tasavvufta Allah için yapılmış olan her şey ibâdettir.

İbâdet Çeşitleri

Yapılış itibariyle ibâdetler üç çeşittir.

İbadet ile ilgili Cümleler

  • Camide ilk defa ibadet ediyorum.
  • İnsanlar ölümden korktuğu için mi yoksa ölümden sonra ya ahiret varsa korkusu yüzünden mi ibadet eder?
  • Kilise ibadet edilen bir yerdir.
  • Camide hiç ibadet ettin mi?
  • Size o konuda karışmam sadece söylerim, o sizin kişisel hayatınız, ister ibadet yaparsınız ister yapmazsınız.
  • Tarikatımız ibadetlerinde sadece Zebur'daki ilahileri okumaktadır.
  • Ne diye inananların ibadetine aşırı derecede çirkin iftira atıyorsun?

İbadet tanımı, anlamı:

 

İbadet etmek : Bir dinin buyruklarını yerine getirmek.

İbadethane : Tapınak.

İbadet de gizli kabahat de : "yapılan iyilikler göstermelik olmamalı, işlenen suçlar, ayıplar açığa vurulmamalıdır" anlamında kullanılan bir söz.

Buyruk : Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir, ferman. Egemenlik.

Getirme : Getirmek işi.

Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).

Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan.

Yönelik : Belli bir yöne çevrilmiş olan, müteveccih.

Eylem : Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil.

İslam : Müslümanlık.

Bir : Bu sayı kadar olan. Eş, aynı, bir boyda. Ancak, yalnız. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Aynı, benzer. Sadece. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Tek. Beraber.

Yerine : Başkasının adına. Alegori. Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere.

Diğer dillerde İbadet anlamı nedir?

İngilizce'de İbadet ne demek? : n. prayer, prayers, divine service, worship, service, devotions

Fransızca'da İbadet : prière [la], adoration [la], culte [le]

Almanca'da İbadet : n. Dienst, Gottesdienst, Kirche, Religionsübung

Rusça'da İbadet : n. моление (N), поклонение (N)

adj. культовый