İbaret nedir, İbaret ne demek

İbaret; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Oluşan, meydana gelen

"İbaret" ile ilgili cümleler

  • "Gene hep beraber, bir iki parçadan ibaret bulaşıklarını yıkamaya oturdular." - N. Cumalı

İbaret anlamı, tanımı:

İbaret olmak : Ancak bu kadar olmak. -den oluşmak, meydana gelmek.

İbare : Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söz.

Meydan : Alan, saha. Yarışma, eğlence veya karşılaşma yeri. Bulunulan yer ve çevresi, ortalık. Fırsat, imkân veya vakit. Mevlevi tekkelerinde ayin yapılmış olan yer.

Gelen : Gelme işini yapan (kimse veya nesne). Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

İbaret ile ilgili Cümleler

  • Tüm o olay, trajik bir yanlış anlaşılmadan ibaret.
  • Yapabileceklerin bunlardan ibaretse, bir başbakan olmanın anlamı ne?
  • Yapmamız gerekenin bundan ibaret olduğuna inanıyorum.
  • Tom, aslında hepimizin Tanrı'nın büründüğü suretlerden ibaret olduğumuzu anlamıyor.
  • Yapabileceklerim bunlardan ibaret.
  • Gerçekten tarih tekerrürden ibaret midir?
  • Her şey bir hayalden ibaret.

Diğer dillerde İbaret anlamı nedir?

İngilizce'de İbaret ne demek? : consisting (of), composed (of)

Fransızca'da İbaret : qui consiste, consistant/e

Almanca'da İbaret : adj. bestehend

Rusça'da İbaret : adj. состоящий