İbne nedir, İbne ne demek

İbne; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Edilgin cinsel erkek, homoseksüel.
  • Kızgınlıkla söylenen bir söz

İbne hakkında bilgiler

İbne, eşcinsel anlamında kaba bir söz. Eşcinsel olmayan bireylere hakaret olarak da kullanılır. Bununla birlikte, LGBT toplulukta sıkça kullanılan bir LGBT argosudur. Kullanımı genel anlamda erkek eşcinsellere yöneliktir.

Arapçadan Türkçeye geçen terim, aslen "oğlan" anlamına gelir. Türk Dil Kurumu'na göre anlamı "homoseksüel"dir

İbne ile ilgili Cümleler

  • Ölüm de var gülüm ölüm de var, buradaki ibneliklerini orada soracaklar da var.
  • Bu popçuya ibne diyorlar.
  • Kardeşlikten söz edenler ya herkese eşit davranmalı ya da ibneliğe devam etmeli. Seçim senin Chucky.
  • Ne kadar suçlu varsa, zamanında özgürlükler ülkesine göçmüş, genlerinde sıkıntı var ibnelerin.
  • İbne.

İbne tanımı, anlamı:

Cinsel : Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

Erkek : İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sert, kolay bükülmez. Koca. Sperma oluşturan organizma. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Yetişkin adam, bay, er kişi. Sözüne güvenilir, mert.

İbnelik : İbne olma durumu. İbne gibi davranma durumu.

İbnelik etmek : Kazık atmak, aldatmak.

 

Edilgin : Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisinde kalan, münfail, pasif, etkin karşıtı. Olayların gidişini etkilemek ve denetlemek için hiçbir çaba göstermeyen (kimse). Hareketi ve etkisi olmayan, pasif.

Homoseksüel : Eş cinsel.

Kızgınlık : Hayvanların çiftleşme isteği. Kızgın, ısınmış olma durumu. Öfkeli olma durumu.

Birey : Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.

Hakaret : Küçültücü söz veya davranış. Onur kırma, onura dokunma.

Birlik : En büyük değerdeki nota, dört dörtlük. Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet. Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması. Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk. Bir arada olma durumu, vahdet. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen. Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek.

Topluluk : Vücudun dolgun olma durumu. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl. Sanatçı grubu.

 

: Aynştaynyum elementinin simgesi. Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı.

Bir : Beraber. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Eş, aynı, bir boyda. Aynı, benzer. Bir kez. Ancak, yalnız. Sadece. Tek. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan.

Söz : Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük.

Diğer dillerde İbne anlamı nedir?

İngilizce'de İbne ne demek? : n. catamite, sod, queer [sl.], swish [sl.], fag [sl.], fagot [sl.], fruit [colloq.], faggot [sl.]

Fransızca'da İbne : saligaud, salopard

Almanca'da İbne : schwul, der Schwuler, die Tunte

Rusça'da İbne : n. гомосексуалист (M), педераст (M), гей {сл.} (M), голубой {сл.} (M), гомик {сл.} (M), педик {сл.} (M)