İbra nedir, İbra ne demek

İbra; bir hukuk terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

Hukuki terim anlamı:

(dernekte) aklama.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

TIR Karnesi himayesindeki eşyanın varış gümrüğüne gelmesi ve gümrük denetimindeki bir yere boşaltılmasıyla ilgili işlemler.

Aklama

Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonucu borçlunun borcundan kurtulması.

İngilizce'de İbra ne demek? İbra ingilizcesi nedir?:

acquitance, discharge

İbra anlamı, kısaca tanımı:

İbra etmek : Aklamak.

İbraname : Aklama belgesi.

İbradı : Antalya iline bağlı ilçelerden biri.

İbrani : Eski Yahudilere verilen ad.

İbranice : Bu dille yazılmış olan. Bugün İsrail'de kullanılan Sami dili.

İbraz : Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma.

İbraz etmek : Ortaya koymak, göstermek, meydana çıkarmak.

Aklama : Aklamak işi, ibra.

Çıkarma : Çıkarmak işi, emisyon. Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma. Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh.

İbra ile ilgili Cümleler

 • Birçok Yahudice dinî şarkı İbranice'den çeviridir.
 • İbranice konuşur musun?
 • Modern İbranice, Eski İbranice'den daha kolaydır.
 • İbranice benim ana dilim.
 • İbrahim kim la?
 • İbranice evrim geçirmeye devam ediyor.
 • Ben onun İbranice bildiğini sanmıyorum.
 • Bu İbranice bir kelimedir ve "arkadaş" anlamına gelir.
 • Bu kelimenin İbraniceden geldiğini bilmiyordum.
 • İbranice öğrenmek istiyorum.
 • Kuran'ı İbranice'ye kim çevirdi?
 • İbranice konuşmuyorum.
 • Kudüs'e İbranicede "Yerushalayim" denir.
 • İbranice hiç eski moda değil ama oldukça modern, coşkun ve taze.
 

Diğer dillerde İbra anlamı nedir?

Fransızca'da İbra : acquit [le]

Almanca'da İbra : Erlaß