İbranice nedir, İbranice ne demek

İbranice; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Bugün İsrail'de kullanılan Sami dili.
 • Bu dille yazılmış olan

İbranice hakkında bilgiler

Eski Ahid de denilen Tanah ve 3.300 yıl önce Musa zamanında indirildiğine inanılan Tevrat Kutsal Kitap İbranicesi ile yazılmıştır. Yahudiler bu sebeple İbraniceye 'Laşon HaKodeş' ("Kutsal dil") de derler.

Tarihçiler, Kudüs'ün Babilliler tarafından MÖ 607 yılında talan edilmesinden sonra günlük İbranicenin yerine zamanın Lingua franca'sı olan, Mezopotamya'dan Mısır'a kadar yaygın bir biçimde konuşulan ve yine Semitik bir dil olan Aramice konuşmaya başlamış, bu dönemden itibaren İbranicenin yerini yavaş yavaş Aramice almıştır. Tevrat’ın Aramice çevirileri yapılmış (Targum Onkelos) ayrıca Yahudi din adamları Babil'de ve Kudüs'de Musevi Hukuku'nu oluşturan ve Talmud'u Aramice olarak kaleme almışlardır.

Romalılar'ın bölgeyi ele geçirmesiyle 3. yüzyılda İbranice konuşulan bir dil olmaktan çıkmış; ancak zaman içinde zenginleşerek önemli bir yazı dili haline gelmiştir.

19. yüzyıl sonunda İbranice, Siyonizm (Yahudi milliyetçiliği) ile birlikte modern İbranice olarak tekrar ayağa kaldırılmış ve zamanın Yahudilerince Yidiş, Arapça, Rusça gibi dillerin yerine konuşulmaya başlanmıştır. Özellikle Elyezer Ben Yehuda’nın kişisel çabalarıyla tekrar bir konuşma dili haline getirilmiştir. Ben Yehuda’nın oğlu Itamar Ben Avi (doğumu Ben-Tziyon Ben Yehuda) anadili modern İbranice olan ilk kişidir.

 

İbranice ile ilgili Cümleler

 • İbranice konuşur musun?
 • Kuran'ı İbranice'ye kim çevirdi?
 • İbranice evrim geçirmeye devam ediyor.
 • Bu kelimenin İbraniceden geldiğini bilmiyordum.
 • İbranice benim ana dilim.
 • Birçok Yahudice dinî şarkı İbranice'den çeviridir.
 • Bu İbranice bir kelimedir ve "arkadaş" anlamına gelir.
 • İbranice zor bir dildir.
 • İbranice konuşmuyorum.
 • İbranice öğrenmek istiyorum.
 • İbranice hiç eski moda değil ama oldukça modern, coşkun ve taze.
 • Kudüs'e İbranicede "Yerushalayim" denir.
 • Ben onun İbranice bildiğini sanmıyorum.
 • Modern İbranice, Eski İbranice'den daha kolaydır.

İbranice anlamı, tanımı:

İbrani : Eski Yahudilere verilen ad.

Sami : Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın, Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kolu. Bu kola özgü olan.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Zaman : Çağ, mevsim. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Belirlenmiş olan an. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Dönem, devir. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.

 

Tevrat : Hz. Musa'ya indirilen ve Tanrı buyruklarını kapsayan, Musevilerin din kitabı, Ahd-i Atik.

Kutsal : Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen.

Kitap : Herhangi bir konuda yazılmış eser. Kutsal kitap. Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü.

Yahudi : Hz. Musa'nın dinine bağlı olan kimse, Musevi, semitik.

Bugün : İçinde bulunulan gün içinde. İçinde bulunulan gün. İçinde bulunulan çağ, zaman.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Diğer dillerde İbranice anlamı nedir?

İngilizce'de İbranice ne demek? : adj. Hebrew, Hebraic

n. Hebrew

Almanca'da İbranice : adj. hebräisch

Rusça'da İbranice : n. иврит (M)