İcap nedir, İcap ne demek

İcap; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Gerek, gereklik, ister, lüzum
  • Olumlama.

"İcap" ile ilgili cümle

  • "Buna, bittabi icabı gibi cevap verildi." - Atatürk

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Yazılı veya sözlü bir sözleşmenin bağıtlanabilmesi için karşı tarafa yapılması gerekli ilk irade bildirimi.

İngilizce'de İcap ne demek? İcap ingilizcesi nedir?:

offer

İcap anlamı, tanımı:

İcap etmek : Gerekmek.

İcabına bakmak : Bir kimseyi yok etmek, ortadan kaldırmak. gereğini yerine getirmek.

İcapçı : Nöbeti hastane yerine evde tutan ve her an hastaneden çağrılmayı bekleyen doktor.

İcapçı olmak : İcapçı olarak görevli olmak.

İcapçılık : İcapçının yaptığı iş.

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Gereklik : Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza.

İster : Cümledeki görevleri aynı olan kelimelerin ayrı ayrı her birinin başına getirilerek herhangi birinin onanmasında sakınca olmadığını anlatan bir söz. Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum.

Lüzum : Gerek, gereklik, gereklilik, icap.

Olumlama : Olumluluğu ortaya koyma, icap.

İcap ile ilgili Cümleler

  • Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
  • Gerçekten ofisime dönmem icap ediyor.
 

Diğer dillerde İcap anlamı nedir?

İngilizce'de İcap ne demek? : [ICAP] n. requirement

Fransızca'da İcap : nécessité

Almanca'da İcap : n. Befinden, Erfordernis

Rusça'da İcap : n. необходимость (F), требование (N)