İdareimaslahat politikası nedir, İdareimaslahat politikası ne demek

  • Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma tutumu.
  • İşi oluruna bırakma tutumu

İdareimaslahat politikası kısaca anlamı, tanımı:

İdareimaslahat : Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma. İşi oluruna bırakma.

İdare : Hoş görme, göz yumma. İdare kandili veya lambası. Bir kurumun işlerini yürüten kurul. Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü. Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Yetinme. Tutum. Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam.

Politika : Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme. Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset, siyasa. Davranış biçimi, düşünce yapısı.

Politik : Belli bi hedefe ulaşabilmek için uzlaşmayı, iyi geçinmeyi amaçlayan. Siyasal.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime.

Şart : Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul. Temel kural belgesi.

 

Yapma : Yapay. Yapmacık, sahici karşıtı. Yapmak işi.

Tutum : Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi. Tutulan yol, tavır.

Bırakma : Bırakmak işi.

İşi : Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji. Fiziksel bir olaya dayalı, belirli bir ölçü üzerine kurulmuş olan sıcaklık ve soğukluk derecesi.