İdealistlik nedir, İdealistlik ne demek

  • İdealist olma durumu

İdealistlik anlamı, kısaca tanımı:

İdealist : İdealizm öğretisine bağlı filozof. Ülkücü.

İdeal : Ülkü. Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün nitelikleri kendinde toplayan. Uygun.

İdea : Düşünce.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.