İfa nedir, İfa ne demek

İfa; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir işi yapma, yerine getirme.
  • Ödeme

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Floresan antikor deneyi.

Hukuki terim anlamı:

ödeme. ~ mahalli: ödeme yeri. ~ makamına edâ: ödeme yerine edim, Ödeme yerine geçen edim (Leistung erfüllungsstatt, dation en paiment). ~ zamânı: ödeme çağı. ~ yı istihdâf eden edâ: ödeme uğruna edim (Leistung erfüllungshalber, dation en vue de paiment).

İngilizce'de İfa ne demek? İfa ingilizcesi nedir?:

ifa

İfa anlamı, tanımı:

İfa etmek : Ödemek. yapmak, yerine getirmek.

Bir : Bu sayı kadar olan. Beraber. Bir kez. Sayıların ilki. Aynı, benzer. Tek. Ancak, yalnız. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Sadece. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Eş, aynı, bir boyda.

Yapma : Yapmacık, sahici karşıtı. Yapay. Yapmak işi.

Yerine : Alegori. Başkasının adına. Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere.

Getirme : Getirmek işi.

Ödeme : Ödemek işi, tediye.

Diğer dillerde İfa anlamı nedir?

İngilizce'de İfa ne demek? : [IFA] n. hypha, thread-like structure in fungi (Botany)

n. pursuance

Almanca'da İfa : Ausführung, Erledigung, Vollzug

Rusça'da İfa : n. исполнение (N), завершение (N), выплата (F)