İfade nedir, İfade ne demek

İfade; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Anlatım.
 • Dışa vurum.
 • Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama
 • Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü.
 • Deyiş, söyleyiş.

"İfade" ile ilgili cümle

 • "Bu kitabın bende hazin bir intiba bıraktığını söylersem yanlış bir ifadede bulunmamış olurum." - A. H. Çelebi
 • "Onun ifadesini henüz dosyada görmedim." - A. İlhan
 • "Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu." - S. F. Abasıyanık
 • "Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım." - S. M. Alus

Yerel Türkçe anlamı:

İfâde

Dokumada mekikle atılan tel.

Hukuki terim anlamı:

anlatım.

Fransızca'da İfade ne demek?:

expression

İfade anlamı, tanımı:

İfade etmek : Anlatmak.

İfade vermek : Bir olayla ilgili olarak gördüğünü, bildiğini yetkili veya ilgili kimseye söylemek.

İfadesini almak : Görgü tanığının anlattıklarını yazmak. üstün gelmek, yenmek. tepelemek. sorguya çekmek.

Cebirsel ifade : Cebirsel deyim.

Anlatım : Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade. Anlatma işi.

Deyiş : Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup. Deme, söyleme işi. Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade. Semahla birlikte yalnızca bağlama eşliğinde ağır tempoda söylenen bir beste türü. Halk şiiri, halk türküsü.

 

Söyleyiş : Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, sesletim, telaffuz. Söyleme işi.

Duygu : Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Önsezi. Duyularla algılama, his. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik.

Aracı : Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. Ara bulucu. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta.

Belirti : Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane. Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastalığın belirlenmesine yarayan işaret, araz, semptom.

Mimik : Duyguları, düşünceleri belirtecek biçimde yüzde beliren kımıldanışlar, hareketler. Yüz, el, kol hareketleriyle düşünceyi anlatma sanatı.

 

Dışa vurum : Ruhsal olayların belli işaret veya tasvirlerle yansıtılması, insan ruhunun algılanabilecek biçimde kendini dışa yansıtması, ifade, dış vurum.

İfade ile ilgili Cümleler

 • Onun ifadesine bakılırsa, o kötü bir ruh hali içinde.
 • Ali duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.
 • İfadesinin gerçekliğinden şüpheliyim.
 • İfadelerin birbiriyle çelişiyor.
 • Bazen görüşlerini ifade etmekte sorun yaşadı.
 • Bunu başka bir şekilde ifade eder misin?
 • İfade insanlara hakaret etmek anlamına gelir.
 • İfade ettiği bir anlam olmalı.
 • İfadenin yanlış olduğuna inanıyorum.
 • İfade özgürlüğü ciddi şekilde sınırlandı.
 • Bunun Mustafa için çok şey ifade ettiğini biliyorum.
 • İfade tamamen gerçek değil.
 • O, bilmediğini ifade etti.
 • Düşüncelerimi sözcüklerle ifade etmeyi zor bulurum.

Diğer dillerde İfade anlamı nedir?

İngilizce'de İfade ne demek? : n. expression, statement, declaration, voice, deposition, evidence, denotation, enunciation, import, locution, phrase, proposition, recital, recital of fact, signification, term, utterance

Fransızca'da İfade : expression [la], énoncé [le], renseignement [le], dire [le], rapport [le], terme [le]

Almanca'da İfade : n. Ausdruck, Aussage, Äußerung, Fassung, Formulierung, Wort

Rusça'da İfade : n. выражение (N), изложение (N), показание (N), свидетельство (N)