İkilem nedir, İkilem ne demek

İkilem; bir mantık terimidir.

 • İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassem, dilemma.
 • İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, sorun veya usa vurma durumu

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

İki çözüm yolu ya da iki yönü bulunan ve aynı sonucun elde edildiği tasım.

İnsanı, istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini, beğenmeye ve izlemeye zorlayan tartışma, sorun ya da usa vurma durumu.

Felsefi anlamı:

(Genel olarak, "kıskaç", "kıstırma" anlamında) Her iki durumda da doğru hareket edemeyeceğim iki olanak karşısında bulunup, bunlardan birini yapmaya, istemediğim halde beni zorlayan durum.

(Mantıkta) Karşıdakinin iki yandan kıstırılması: A olunca B ve C nin de olması zorunludur, ama ne B ne de C vardır, öyleyse A yoktur.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

İkili özellik gösteren durum.

Değişik yapıda iki öğenin birlikte bulunması.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

İstenmeyen ve eş uygunsuzluktaki iki sonuçtan birini seçmeyi gerektiren usavurma.

Bilimsel terim anlamı:

İki atomun paylaştığı bir çift elektron.

Çift ucaylı bir dizgede elektrik momenti sonlu ve değişmez olacak biçimde, yüklerin büyüyüp aralarındaki uzaklığın kısaldığı sınır durum.

 

Tüketici olan iki olanakta da aynı sonucun çıktığını dile getiren çıkarım. || Krş.. yalınç yapıcı ikilem, yalınç yıkıcı ikilem, karmaşık yapıcı ikilem, karmaşık yıkıcı ikilem.

Birbirine karşıt iki öncül savın aynı sonucu vermesi.

İngilizce'de İkilem ne demek? İkilem ingilizcesi nedir?:

dilemma, duality, doublet

Fransızca'da İkilem ne demek?:

dilemme

İkilem tanımı, anlamı:

İkilemde kalmak : İki şey arasında karar verememek.

İkileme düşmek : Karar verememek.

İkile : "defol git, kaybol" anlamlarında kullanılan bir söz.

İkileme : İkilemek işi. Anlamı güçlendirmek için aynı kelimenin tekrarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan veya sesleri birbirini andıran kelimelerin yan yana kullanılması: Yavaş yavaş, irili ufaklı, aşağı yukarı gibi.

İkilemek : Tarlayı iki kez sürmek. Bir şeyin sayısını ikiye çıkarmak. Tekrarlamak, yinelemek.

Önerme : Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye. Önermek işi. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif.

Tasım : Doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline dayanan bir uslamlama yolu, kıyas.

Kıyasımukassem : İkilem.

Dilemma : İkilem.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

İstenme : İstenmek işi.

 

Seçenek : Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif, opsiyon.

İkilem ile ilgili Cümleler

 • Peki senin ikilemin nedir?
 • Kararsız değilim, ekonomik nedenler yüzünden çalışmalı veya üniversiteye geri mi dönmeliyim ikilemdeyim.
 • Çok kötü bir ikilemdeyim.
 • Hayatında hiç böyle bir ikilem ile karşılaşmamıştı.
 • İkilemde kalmayı hiç istemiyorum.
 • Bu ikilemdir.
 • "Torun torba nasıl?" bir ikileme cümlesi örneğidir.
 • Ali vermek zorunda olduğu zor karar nedeniyle kötü bir ikilemde kaldı.
 • İkilemini anlıyorum.

Diğer dillerde İkilem anlamı nedir?

İngilizce'de İkilem ne demek? : n. dilemma, quandary

Fransızca'da İkilem : dilemme [le]

Almanca'da İkilem : n. Dilemma, Zwangslage

Rusça'da İkilem : n. дилемма (F)