İkili nedir, İkili ne demek

İkili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • İki parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden iki tane bulunan.
 • İskambil, domino vb. oyunlarda iki işareti bulunan (kâğıt veya pul).
 • İki taraf arasında yapılmış.
 • İki kişiden oluşmuş topluluk
 • İkili bahis.
 • İki çalgı veya iki ses için düzenlenmiş müzik parçası, düet.

"İkili" ile ilgili cümleler

 • "İkili anlaşma."
 • "İkili, bir liraya iki yüz yirmi lira verdi." - N. Cumalı
 • "İkili koltuğun kenarındaki ufacık, simsiyah delik, bebeği görmeye gelen bir akrabanın sigarasının külünden hatıraydı." - E. Şafak

Yerel Türkçe anlamı:

Elma, armut, ceviz ve benzeri şeylerin bir kilosunun, buğday, pirinç ve benzeri şeylerin iki kilosuyla değiştirilmesi işlemi.

Ortak, kuma.

İki yaşında burulmuş erkek kıl keçi: Sürümde onbeş tane ikilim var.

Bilişim alanındaki terim anlamı:

(I) 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen bir nesne ya da kavramın bu niteliği, örn. ikili sayı.

(II) İki ikilden, eşdeyişle iki ikili öğeden oluşan çoklu.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: çiftli]

Bir fizik terimi olarak tanımı:

İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

İki öğeden oluşan küme ya da iki öğe.

Bilimsel terim anlamı:

 

Sıralanmış ya da sıralanmamış ikili.

İngilizce'de İkili ne demek? İkili ingilizcesi nedir?:

binary, doublet, dichotomous, pair

Osmanlıca İkili ne demek? İkili Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

iklîlî

İkili hakkında bilgiler

İkili sayılar sayıların 2 tabanında yazılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla tüm sayılar 0 ve 1 rakamları kullanılarak ifade edilirler. Elektronik devrelerindeki kolay uygulanabilmeleri nedeniyle günümüz bilgisayarlarının neredeyse tamamında kullanılırlar.

Günlük hayatta sayıları ifade etmek için onluk taban [decimal] kullanılır. Bunun anlamı, her sayının 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamları kullanılarak ifade edilmesidir. Sayıların en sağındaki basamağına birler, ikincisine onlar ve üçüncüsüne de yüzler basamağı denildiği genel olarak bilinmekte.

İkili ile ilgili Cümleler

 • Öğretmen öğrencilerin ikili grup halinde diyaloğu patik yapmalarını istedi.
 • Dünya üzerinde 10 çeşit insan vardır: ikilik sistemi anlayanlar ve anlamayanlar.
 • İkili ilişkilere burnunuzu haddinden fazla soktuğunuz için size kızıyorum.
 • Eskiden cinsiyetin doğuştan kazanıldığını savunanlardandım, ama artık ikili cinsiyet sistemine çok karşıyım.
 • Tuğba'nın kocası ona karşı ikili oynuyordu.
 • Çevirmenin ikili bir görevi vardır.
 • İkili ilişkilere burnunuzu soktunuz; mahremiyete saygı duymadınız.

İkili tanımı, anlamı:

İkili oynamak : At yarışlarında birinci ile ikinciyi tahmin edip para yatırmak. karşı olan yanlardan hem birini hem öbürünü destekler görünmek.

İkili averaj : İki takımın birbiri ile yaptıkları karşılaşmalar sonunda birbirlerine attıkları gol sayısına göre sağlanan üstünlük.

 

İkili bahis : En az beş atın katıldığı ve üzerine bahis konulan bir koşuda birinci ve ikinci olan atları sırasıyla, altıdan fazla atın katıldığı koşuda ise sırasız olarak tahmin etme biçiminde oynanan oyun.

İkili çatı : İki görevde de kullanılabilen çatı: alınmak, toplanmak, sanılmak sözlerinin hem dönüşlü hem de edilgen çatı olarak kullanılması gibi.

İkili kök : Hem ad hem de fiil kökü gibi kullanılan kök.

İkili sigorta : Bir sigorta ortaklığının sigorta ettiği paranın bir bölümünü, olabilecek zarara karşı, başka bir ortaklığa yeniden sigorta ettirmesi işi, reasürans.

İkili ünlü : İkiz ünlü.

İkili yatak : İki kişinin yatabileceği tek parça yatak.

Sıralı ikili : A ve b gibi iki elemanı öncelik sırasına göre a, b biçiminde yazarak elde edilen a, b ikilisi.

İkilik : İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen. İki değişik kullanımı veya uygulaması olma durumu. Görüş veya düşüncede ikiye bölünmüş olma durumu, anlaşmazlık. İki kuruşluk gümüş akçe. Birlik notanın yarı süre değerindeki nota. Birbirine kötülük etmeye kadar varan sürekli anlaşmazlık, tefrika.

Duyum ikiliği : Bir duyunun başka nitelikte bir duyum uyandırması, bir sesin aynı zamanda bir renk duygusu vermesi, sinestezi.

Parça : Güzel, alımlı kız veya kadın. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Tane. Pasaj. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Müzik eseri. Nesne. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül.

Tane : Bazı bitkilerin tohumu. Herhangi bir sayıda olan şey, adet. Çekirdekli küçük meyve.

İskambil : Bu kart destesiyle oynanan oyun. Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı. Bu kartların 52 tanesinden oluşan deste.

Domino : Maskeli balolarda giyilen kukuletalı uzun giysi. Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde yirmi sekiz taşla masa üzerinde oynanan bir oyun.

Oyun : Hile, düzen, desise, entrika. Kumar. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma.

İşaret : Belirti, gösterge, alamet. El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im.

Taraf : Yöre, yer. Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı.

Yazılma : Yazılmak işi.

İki : Birden bir artık. Bu sayıyı gösteren 2 ve II rakamlarının adı. Birden sonra gelen sayının adı.

Topluluk : Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Sanatçı grubu. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Vücudun dolgun olma durumu.

İkili : İskambil, domino vb. oyunlarda iki işareti bulunan (kâğıt veya pul). İki taraf arasında yapılmış. İki parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden iki tane bulunan. İki çalgı veya iki ses için düzenlenmiş müzik parçası, düet. İki kişiden oluşmuş topluluk. İkili bahis.

Bahis : Bir kitabın bölümlerinden her biri. Görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşma. Üzerinde konuşulan şey, konu.

Diğer dillerde İkili anlamı nedir?

İngilizce'de İkili ne demek? : adj. binary, double, dual, bipartite, duple, duplex

adv. double

n. two, deuce

Fransızca'da İkili : binaire, bilatéral/e, double

Almanca'da İkili : adj. bilateral, binär

Rusça'da İkili : adj. двойной, двоичный, двойственный, двоякий