İkili ünlü nedir, İkili ünlü ne demek

İkili ünlü; bir dil bilgisi terimidir.

  • İkiz ünlü

Dil bilgisi olarak anlamı:

(Derleme., ikiz vokal, ikili vokal) Bir hecede yan yana bulunan iki ünlü: Fransızca air (hava), auto (otomobil); İngilizce Europe (Avrupa); Almanca Haus (ev) örneklerinde olduğu gibi.

İngilizce'de İkili ünlü ne demek? İkili ünlü ingilizcesi nedir?:

diphthong

İkili ünlü anlamı, tanımı:

İkili : İki taraf arasında yapılmış. İki çalgı veya iki ses için düzenlenmiş müzik parçası, düet. İkili bahis. İskambil, domino vb. oyunlarda iki işareti bulunan (kâğıt veya pul). İki kişiden oluşmuş topluluk. İki parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden iki tane bulunan.

Ünlü : Ses yolunda bir engele çarpmadan çıkan ses, sesli, sesli harf, vokal: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar, anlı şanlı.

İkiz : Birbirine tamamen benzeyen. İkisi bir arada doğan (çocuk). Aynı çiçekten oluşmuş birbirine yapışık iki meyve.

İkiz ünlü : Çeşitli ses olayları sonunda söyleyişte yan yana gelen iki ünlü, ikili ünlü, diftong.

Diğer dillerde İkili ünlü anlamı nedir?

İngilizce'de İkili ünlü ne demek? : n. diphthong

Almanca'da İkili ünlü : n. Zwielaut