İkincil cinsiyet karakterleri nedir, İkincil cinsiyet karakterleri ne demek

İkincil cinsiyet karakterleri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Dişi ve erkek için özel olan, üremeyle direk ilişkili olmayan dış görünüşle ilgili özellikler, sekunder seks karakterleri.

İkincil cinsiyet karakterleri anlamı, kısaca tanımı

Cinsi : Cinsel

Cinsiyet karakterleri : Cinsel gelişme sırasında, erkek ve dişilerde farklı biçimlerde ortaya çıkan ve erkek ve dişileri birbirinden ayıran, morfolojik ve fizyolojik değişiklikler, seks karakterleri.

Karak : Tahta pencere kapağı, kepenk. Hırsız. Bademcik. Geri kalma. Kapı mandalı, sürgü. Karda açılan ince yol, iz. Göz, gözbebeği, bakış, nazar.

Cins : Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf.

Cinsiyet : Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks.

İkinci : İki sayısının sıra sıfatı. Sırada önem bakımından birinciden sonra gelen. Birinciden sonra gelen kimse veya nesne. Yeni, bir başka. Değer ve kalitece birinciden sonra gelen.

İkincil : Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder.

Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. Kötü, uğursuz, sıkıntılı. Yüz kızartıcı durum, leke. En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı. Esmer. Bu renkte olan. İftira.

 

Karakter : Ayırt edici nitelik. Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi. Basımda harf türü. Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü. Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye. Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.

Sekunder seks karakterleri : İkincil cinsiyet karakterleri.

Seks karakterleri : Cinsiyet karakterleri.

Sekunder : İkincil.

İlişkili : İlişkisi olan.

Görünüş : Görünme işi. Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara. Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey. Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi. Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir.

Özellik : Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, hasiyet, hassa, mahsusluk, spesiyalite.

Olmaya : Yapılmamış ola, görülmemiş ola.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Görün : Mezar, mezarlık.

Direk : Ağaçtan veya demirden yapılmış olan uzun ve kalın destek. Sütun. Değerli, saygın, önde gelen kimse.

Diğer dillerde İkincil cinsiyet karakterleri anlamı nedir?

İngilizce'de İkincil cinsiyet karakterleri ne demek ? : secondary sex characters