İkon nedir, İkon ne demek

İkon; bir bilişim terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Bilgisayarda kullanılacak herhangi bir programı simgeleyen küçük resim

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Resim) (Yun. eikon = imge) Ortodokslarda İsa, Meryem ya da ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış resimlerine verilen ad.

Tarih'teki anlamı:

Ortodoks kiliselerinde bulunan dinsel resim ve heykeller.

İngilizce'de İkon ne demek? İkon ingilizcesi nedir?:

icon

İkon anlamı, kısaca tanımı:

Bilgisayar : Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

Program : Tören, gösteri, gezi vb.nin öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıt. Yapılacak bir işin bölümlerini, bölümlerin sırasını ve zamanını gösteren tasarı, yetişek. Radyo ve televizyonda sunulan, haber, müzik, eğlence gibi kendi başına bir bütün oluşturan yayınlardan her biri. İzlence. Siyasi partinin, toplumsal örgütün veya hükûmetin açıkladığı ana ilkelerin tümü. Okullarda, haftanın belli günlerinde, belli saatlerde verilecek dersleri gösteren çizelge. Bilgisayara bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisi.

Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.

 

Küçük : Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Küçük abdest. Geri aşamada. Niceliği az olan. Niteliği aşağı olan, bayağı. Yaşı daha az olan. Değersiz, önemsiz. Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Kısık, parlak olmayan (ses).

Resim : Tören. Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılmış olan biçimleri. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat. Fotoğraf. Açık gösterge, kesin sonuç.

İkon ile ilgili Cümleler

  • İkona çift tıkla.
  • Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir.
  • Bu ünlü aktris, aynı zamanda bir moda ikonuydu.

Diğer dillerde İkon anlamı nedir?

İngilizce'de İkon ne demek? : n. figure, image; statue; idol, sacred image; image of holy person; holy statue of Jesus Christ or Virgin Mary

n. icon, small graphic symbol which symbolizes a program or file in a graphical user interface (Computers)

n. icon

Fransızca'da İkon : icône [la]

Almanca'da İkon : n. Ikone

Rusça'da İkon : n. икона (F), образ (M)