İlçe nedir, İlçe ne demek

  • Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza

"İlçe" ile ilgili cümle

  • "Ankara'nın bir ilçesinde bir yazıhane açtığını duydum sonradan." - Ç. Altan

Yerel Türkçe anlamı:

İlçe

İlçe hakkında bilgiler

İlçe, idârî bakımından mülkî taksimatta ilden sonra gelen yerleşim birimidir.

İlçeyi kaymakam yönetir.

İlçe, ilin genel yönetiminin bir alt kademesini oluşturur. İl düzeyinde örgütlenen merkezi yönetim kuruluşlarının çoğu, ilçe ölçeğinde de teşkilatlarını kurmuşlardır. Bunlara “ilçe kuruluşları”, başındaki yöneticilere de “ilçe müdürleri” denilir. Bir kısım bölge kuruluşunun da ilçe örgütü bulunmaktadır.

İlçe yönetiminin başında kaymakam bulunmaktadır. Kaymakam, ilçede hükümetin temsilcisi durumundadır. Kaymakam görevlerini, valinin denetimi ve gözetimi altında yürütür. Vali gibi siyasi bir niteliği bulunmayan kaymakam, bir meslek memurudur. Kaymakam, “ortak kararname” ile atanmaktadır.

İlçe ile ilgili Cümleler

  • Bu Toyono ilçesinin bir haritası.
  • Bu, ilçedeki en iyi okuldur.
  • Bu ilçe yaşamak için güvenli bir yer değil artık.
  • Onun ebeveynleri ana ilçe merkezinde yaşıyor.
  • Florida'da kaç tane ilçe var?

İlçe kısaca anlamı, tanımı:

 

Yönetim : Yönetme işi, çekip çevirme, idare. Dümen.

Bakım : Bakma işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

İlçebay : Kaymakam.

Yurt : Sahip olunan arazi, emlak. Memleket. Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum. Diyar. Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer. Göçebe Türklerin oturduğu çadır. Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.

Bölümleme : Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif.

Bölüm : Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Çağ, devir. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

Kaymakamlık : Kaymakamın görevi. Kaymakam olma durumu. Kaymakamın makamı ve bu makama bağlı resmî dairelerin bütünü. İlçe, kaza.

Kaza : İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması. İlçe, kaymakamlık. Kadılık görevi. Vaktinde kılınmayan namazı veya tutulmayan orucu sonradan yerine getirme. Yargı.

İdari : Yönetimsel.

Mülki : Asker sınıfı dışında kalan. Ülke yönetimine ilişkin. Bir ülkeyle ilgili olan.

Diğer dillerde İlçe anlamı nedir?

İngilizce'de İlçe ne demek? : [Ilce] n. county, borough, district, town

Fransızca'da İlçe : sous-préfecture [la], arrondissement [le]

Almanca'da İlçe : n. Kreisstadt, Landkreis