İletki nedir, İletki ne demek

İletki; bir matematik terimidir.

  • Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, açıölçer, mastara, minkale

Bir fizik terimi olarak tanımı:

[Bakınız: açıölçer]

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Açı ölçmeye ve bir açıyı bir başka yere aktarmaya yarayan araç. Anlamdaş. açıölçer.

Bilimsel terim anlamı:

matematik: Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yere aktarmaya yarayan yarım çember biçiminde ölçekli araç.

yapıcılık: Yapılarda düzlemleri, açılan denetlemek için kullanılan araç.

İngilizce'de İletki ne demek? İletki ingilizcesi nedir?:

protractor, anglemeter

Osmanlıca İletki ne demek? İletki Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

minkale

İletki tanımı, anlamı:

Açıölçer : İletki.

Ölçme : Ölçmek işi.

Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Başkası değil, yine o.

Çizme : Çizmek işi. Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir ayakkabı türü.

Yarım : Bir bütünün yarısı olan miktar. Hastalıklı, sakat, sağlıksız. Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri. Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan. Saatte on iki otuz.

Çember : Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak. Yazma, yemeni, başörtüsü. Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi. Aşılması, çözümü güç durum.

 

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl.

Araç : Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Taşıt.

Diğer dillerde İletki anlamı nedir?

İngilizce'de İletki ne demek? : n. protractor, bevel

Fransızca'da İletki : rapporteur [le]

Almanca'da İletki : n. Transporteur, Winkelmesser

Rusça'da İletki : n. транспортир (M)