İlişki nedir, İlişki ne demek

"İlişki" ile ilgili cümle

 • "Kar yağınca köylerle ilişki kesildi."
 • "Arkadaşlık ve dostluk şeklinde bile bir ilişki aramadığını kesinlikle anlatacaktı." - H. E. Adıvar

Yerel Türkçe anlamı:

Et sucuğu.

Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:

[Bakınız: birlik]

Hukuki terim anlamı:

münâsebet, borç .~ si: borç münâsebeti.

Sosyoloji'deki anlamı:

Olaylar ve nesneler arasında var olan karşılıklı bağlılık.

Bilimsel terim anlamı:

Değişkenler arasında aynı ya da ters yönde karşılıklı bir ilginin bulunması. Bu ilişki, neden-sonuç ilişkisi olabildiği gibi başka bir etkenin etkisi ile birlikte değişme ilişkisi de olabilir.

Birlikte oluşan ya da birlikte değişme gösteren olaylar arasında kavramsal olarak kurulan bağ.

Eğretilemede, gerçekle eğretilenen arasındaki ilgi.

İngilizce'de İlişki ne demek? İlişki ingilizcesi nedir?:

relation, correlation

Osmanlıca İlişki ne demek? İlişki Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

cami

İlişki anlamı, tanımı:

İlişki kurmak : Bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak.

İlişkiye girmek : Yakınlaşmak. cinsel ilişkide bulunmak. bağlantı kurmak.

Kişiler arası ilişki : Bireyler arasındaki toplumsal etkileşim veya karşılaşma.

 

Sosyal ilişki : Birbirlerinden haberi olan, en az iki insan arasında bir süre devam eden, anlamlı, belirli amaçları bulunan sosyal bağ.

Toplumsal ilişki : Toplumun değişik ögelerinin karşılıklı etkileşimi ve ilişkisi.

Yasak ilişki : Gelenek, göreneklere ve yasalara aykırı olarak yaşanan gönül ilişkisi.

Ahbap çavuş ilişkisi : Karşılıklı çıkarları gözeterek kurulan yakın ilişki.

Üretim ilişkileri : Toplum hayatında maddi zenginliklerin üretimi, değişimi ve dağılımı süreci içinde toplum üyeleri arasında ortaya çıkan ve insan bilincinden bağımsız olarak var olan nesnel, maddi ilişkiler.

İlişkilendirmek : İlişkili duruma getirmek.

İlişkili : İlişkisi olan.

İlişkin : İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik.

İlişkinlik : İlişkin olma durumu, aidiyet.

İlişkisiz : İlişkisi olmayan.

İlişkisizlik : İlişkisiz olma durumu.

Karşılık : Cevap, yanıt. Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat.

Münasebet : Sebep, vesile, gerekçe, neden. İki şey arasındaki uygunluk. İlişik, ilişki, ilinti.

Temas : Değme, dokunma, dokunuş, değinti. Dokunma. Değinme, sözünü etme, bahsetme. Gidip gelme, ulaşım, bağlantı. Buluşup görüşme, ilişki kurma, münasebet.

Bağlantı : İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak. Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ.

 

İlişki ile ilgili Cümleler

 • Onun, kız kardeşiyle çok oynak bir ilişkisi vardı.
 • İlişkiler çirkinleşiyor.
 • İlişki daha ilk günden bir felaketti.
 • Olaydan sonra ilişkimiz ani bir değişim geçirdi.
 • İlişkiler son derece önemli.
 • Onunla olan ilişkini tanımlayabilir misin?
 • Onların ilişkisi platonik mi?
 • Rusçada "okşamak, sevgi" ile "bayağı gelincik" sözcükleri eşsesli ve muhtemelen etimolojik olarak ilişkilidirler.
 • İlişkiler daha kötü oluyorlar.
 • Biz Mustafa ve Mary'nin ilişkisi hakkında konuştuk.
 • İlişkiler iyi olacak.
 • İlişkiler sıcak idi.
 • İlişkiler hakkında şarkılar yazmayı severim.
 • Onunla normal bir ilişki kurmak istedi.

Diğer dillerde İlişki anlamı nedir?

İngilizce'de İlişki ne demek? : n. relation, connection, connexion, involvement, contact, relationship, intercourse, sexual intercourse, affair, affaire, affinity, bond, commerce, copulation, correlate, correlation, daughter, dealing, dealings, gallantry, interrelation, liaison

pron. it

Fransızca'da İlişki : relation [la], corrélation [la], accointante [la], affinité [la], chaînon [le], contact [le], proportion [la]

Almanca'da İlişki : n. Beziehung, Fühlung, Hinsicht, Konnex, Kontakt, Verhältnis, Verkehr, Verknüpfung

Rusça'da İlişki : n. отношение (N), связь (F), взаимоотношения (PL), сношение (N), сообщение (N)