İlişki katsayısı nedir, İlişki katsayısı ne demek

İlişki katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir.

İstatistiksel anlamı:

İki değişken arasındaki ilişkinin ölçüsü. -1 ve 1 arasında değer alan ilişki katsayısı, değişkenler arasında aynı ya da ters yönde ya nedensel bir ilişkiyi ya da nedensel olmayan yalnızca değişimin birlikte olduğu bir ilişkiyi belirtir , anlamdaş çarpım-beklemi ilişki katsayısı, Pearson ilişki katsayısı.

İlişki katsayısı anlamı, tanımı

Katsa : Kürek. Fıçı

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Katsayı : Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı, emsal. Bir yasayı anlatan formülün yazılışında yer alan, değişmeyen sayı. Cisimlerin fiziksel özelliklerini belirten değişmeyen büyüklükler.

Çoklu ilişki katsayısı : Birden çok bağımsız değişken olduğunda, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi veren katsayı. Aynı zamanda bağımlı değişkenin gözlenen değerleri ile kestirim değerleri arasındaki ilişkidir. Bu katsayının üstikisi çoklu belirtme katsayısı olarak bilinir.

Çoklu tikel ilişki katsayısı : Bağımsız değişkenlerden bazıları değişmez tutulduğunda öteki bağımsız değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki ilişki katsayısı.

 

Dört düzeyli ilişki katsayısı : Olağan dağılımlı iki değişkene ilişkin birleşik dağılımın 2x2 olumsallık çizelgesinde içerilen bilgiden elde edilen çarpım beklemi ilişkisi.

Pearson ilişki katsayısı : [Bakınız: ilişki katsayısı].

Değişken : Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil. Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre.

Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.

Nedensel : Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illî.

Yalnızca : Yalnız olarak. (ya'lnızca) Belli durumun, şartın veya işin dışına çıkmaksızın, yalnız, ancak, tek, sırf, salt, sadece. Tek başına.

Anlamdaş : Eş anlamlı.

Değişke : Varyant. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.

Nedense : Bilinmeyen, belli olmayan bir sebep dolayısıyla, her nasılsa, her ne hikmetse, her nedense.

Değişim : Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım. Rüzgârın yön değiştirmesi. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.

 

İlişkin : İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik.

Belirti : Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alamet, nişan, nişane. Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastalığın belirlenmesine yarayan işaret, araz, semptom.

Diğer dillerde İlişki katsayısı anlamı nedir?

İngilizce'de İlişki katsayısı ne demek ? : coefficient of correlation