İlişkilendirmek nedir, İlişkilendirmek ne demek

  • İlişkili duruma getirmek

İngilizce'de İlişkilendirmek ne demek? İlişkilendirmek ingilizcesi nedir?:

associate

İlişkilendirmek tanımı, anlamı:

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

İlişkili : İlişkisi olan.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Getirmek : Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Erişmek veya eriştiğini sanmak. Gelmesini sağlamak. İleri sürmek. İletmek, bildirmek. Bir makama atamak veya seçmek. Sağlamak. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar.

Diğer dillerde İlişkilendirmek anlamı nedir?

İngilizce'de İlişkilendirmek ne demek? : (-i durum ekiyle kullanılan fiil)