İlkokul nedir, İlkokul ne demek

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek çocukların temel eğitim ve öğretimini sağlamak üzere devletçe açılan ya da açılmasına izin verilen dört yıllık okul.

İngilizce'de İlkokul ne demek? İlkokul ingilizcesi nedir?:

elementary school, primary school

İlkokul hakkında bilgiler

İlkokul, çocukların okul öncesi eğitiminden sonra başlayacağı ilk öğretimi ifade eder.

1997 öncesinde zorunlu öğrenim çağındaki çocukların temel eğitim ve öğretimini sağlamak için devletçe açılan ya da açılmasına izin verilen beş yıllık okuldu.

1997 yılında çıkartılan ve sekiz yıl zorunlu eğitimi öngören yasadan sonra ilkokul, ortaokulla birleştirilerek "ilköğretim okulu" adını aldı.

2012 yılında yapılmış olan düzenlemelerden sonra; öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul, ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise şeklinde isimlendirilmiştir.

İlkokul ile ilgili Cümleler

 • İlkokulda başlarsa o önde ben arkada, ortaokul ve lisede başlarsa ben önde o arkada olurum.
 • O bir ilkokul öğretmeni bu yüzden o çocuklarla ilgilenmeye alışkın.
 • Birçok ebeveynler ilkokul çocuklarının 8.30'a kadar yatmaları gerektiğini düşünürler.
 • İlkokul çocukları, altı yıllık bir dönem için okula giderler.
 • Ali Mary ile ilkokula gitti.
 • İlkokulda arkadaş oldular.
 • Benim küçük erkek kardeşim ilkokula gidiyor.
 • İlkokul öğretmenlerimi özlüyorum.
 • Tom'u ilkokuldan beri tanıyorum.
 • İlkokuldan beri Mustafa ve ben arkadaşız.
 • Beşinci sınıfta olan oğlum Shizuoka'dan Nagoya'daki bir ilkokula transfer oldu.
 • İlkokul öğretmenim bana; fazla gelişmiş bir beynim, ama hiç gelişmemiş bir kalbim olduğunu söylemişti.
 • Ben ilkokuldayken bir pilot olmayı hayal ederdim.
 • İlkokuldayken sandalye kapmaca oyunu oynardık.
 

İlkokul kısaca anlamı, tanımı:

Zorunlu : Kesin olarak gereksinim duyulan, zaruri, mecburi, ıztırari. Doğal olarak kaçınılması imkânsız olan, olumsal karşıtı.

Öğrenim : Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılmış olan çalışma, tahsil.

Çocuklar : "arkadaşlar!" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

Temel : Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz.

Eğitim : Eğitim bilimi. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.

 

Öğretim : Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi. Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim.

Sağlamak : Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Elde etmek, sahip olmak. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak.

Devlet : Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Büyüklük, mevki. Mutluluk. Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih.

Açılma : Açılmak işi. Çatlama. Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi.

İzin : Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet. Bir kimseye çalıştığı yerce verilen tatil.

Yıllık : Bir yıl içinde olan. Bir yılda verilen ücret. Yılda bir yapılan. Öğretim yılı sonunda hazırlanan, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin özellikleriyle ilgili bilgiler ile eğlendirici konuların yer aldığı kitap. Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitap, bülten, dergi vb. eser, salname. Yılın gün, hafta, ay vb. bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim, almanak. Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan. Bir yıl için, senelik, senevi.

Okul : Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü. Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep. Ekol.

Erkek : Yetişkin adam, bay, er kişi. Sperma oluşturan organizma. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sözüne güvenilir, mert. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Koca. Sert, kolay bükülmez.

Dört : Dört sayısının adı. Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı. Üçten bir artık.

Mektep : Okul.

İptidai : İlkokul. İlkel.

İfade : Deyiş, söyleyiş. Dışa vurum. Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama. Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü. Anlatım.

Eder : Fiyat, paha, değer.

Sekiz : Yediden sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 8 ve VIII rakamlarının adı. Yediden bir artık.

Diğer dillerde İlkokul anlamı nedir?

İngilizce'de İlkokul ne demek? : n. primary school, elementary school, grade school, grades, junior school

Fransızca'da İlkokul : école primaire

Almanca'da İlkokul : Grundschule, Volksschule

Rusça'da İlkokul : n. школа: начальная школа (F)