İllegal nedir, İllegal ne demek

İllegal; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

"İllegal" ile ilgili cümle

  • "İllegal örgütler."

İllegal hakkında bilgiler

Korsan, deniz taşıtlarına saldıran, yağmalayan haydut. Korsanlar bir milleti ya da orduyu temsil etmezler ve çoğunlukla amaçları ganimet ele geçirmektir.

Korsanlar günümüzde de faal olup, her yıl 13-16 milyar dolar kayıba neden olmaktadırlar. Günümüzde korsanlık daha çok Pasifik ve Hint Okyanuslarında yaygındır.

Bugünkü Türkçede korsan kelimesi denizde gemi, adam ve mal gaspını, yağmalamayı içeren deniz “ haydutluğu”'nu ifade etmektedir. Fakat Latincedeki “ cursus “ kelimesinden türeyen ve Türkçedeki korsan kelimesine kaynaklık eden “ corsair” sözcüğünün anlamı, deniz haydutluğunun aksi olarak resmi otorite tarafından verilen bir deniz görevidir. İzinli korsanlık olarak ifade edeceğimiz bu görevi İngilizce' de kullanılan “privateering “ kelimesi karşılamaktadır.

Deniz haydutluğunu ifade için ise batı dillerinde “ piracy” , “ pirate “ kelimeleri kullanılmıştır. Bu doğrultuda bir iktidarın bilgi ve gözetimi dâhilinde yapılmış olan izinli korsanlık ile herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın yapılmış olan deniz haydutluğu aslında birbirinden farklı iki olgu olarak gerçekleşmektedir.

 

İllegal kısaca anlamı, tanımı:

Deniz : Çokluk, yoğunluk. Aydaki düzlükler. Geniş alan. Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.

Taşıt : Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta.

Yağma : Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması, talan. Baskın veya zor kullanarak elde edilmiş olan. Yağmak işi. Akıncıların düşman topraklarına yaptıkları baskın, çapul.

Haydut : Silahlı soygun yapan, yol kesen kimse.

Korsan : Bir hakkı izinsiz olarak kullanan. Gemilere saldıran deniz haydudu, deniz hırsızı. İzinsiz olarak yapılan. İzinsiz olarak çoğaltılan (kitap, kaset vb.). Başkalarının hakkını zor kullanarak alan kimse.

Millet : Benzer özellikleri olan topluluk. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes.

Ordu : Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri. Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü. Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü. Çok sayıda insan, kalabalık.

Yasa dışı : Yasalara, yasa kurallarına uymayan, kanun dışı, gayrikanuni, illegal.

Yasa : Toplumsal hayat içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması toplum içinde yaşamanın bir mecburiyeti olan alışkıların bütünü. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum. Düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması şart olan temel. Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun.

 

Dışı : Verimli, doğurgan. Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey). Şuh, işveli, çekici. Yumuşak, kolay işlenen (maden). Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan. Erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş (hayvan veya bitki). Kadın.

Diğer dillerde İllegal anlamı nedir?

İngilizce'de İllegal ne demek? : adj. against the law, unlawful, not allowed by law

adj. illegal, against the law, unlawful, not allowed by law, illegitimate, nonlegal

adv. illegally, in an illegal manner, under the counter, against the law

Almanca'da İllegal : adj. illegal

Rusça'da İllegal : adj. нелегальный, конспиративный