İncil nedir, İncil ne demek

İncil; bir din b. terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Hz. İsa'ya indirilen kutsal kitap, Ahd-i Cedit

Yerel Türkçe anlamı:

İncir

İncil hakkında bilgiler

İncil (Yunanca Euangelion "Müjde"), Yeni Ahit'in (Ahd-i Cedit) ilk dört bölümünün her birine verilen ad. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil, yazarlarının adlarıyla anılır. İncillerde, Hıristiyanlığa göre İsa'nın hayatı ve öğretileri anlatılır. İncil sözcüğü Türkçede bazen Yeni Ahit anlamında da kullanılır. Türkçe Hıristiyan kaynaklarda bazen Müjde sözcüğü de İncil anlamında kullanılır.


Hıristiyan din adamlarınca kabul edilen dört İncil'e (Matta, Markos, Luka ve Yuhanna) "kanonik İnciller" denir. Kilise tarafından kabul edilmeyen İncillere ise "apokrif İnciller" adı verilir.

İncil sözcüğü Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Nöldeke'ye göre Arapçaya ise Habeşçe "wangil" sözcüğünden geçmiştir. Kelimenin aslı Yunanca "Ευαγγέλιον" (euangelion) şeklindedir ve "iyi haber, müjde" anlamına gelir.

İncil sözcüğünün İngilizcedeki karşılığı "Gospel" ise Eski İngilizce Godspel sözcüğünden gelir. Bu sözcük Yunanca eungelion (müjde) kavramının Latince çevirisi bona adnuntiatio'nun (iyi haber) İngilizce çevirisidir ve good (iyi) ile spel (mesaj) sözcüklerinden oluşturulmuştur.

 

İncil ile ilgili Cümleler

 • Ali çocukken, evde bulunan tek kitap İncil'di.
 • İncil çevirmenleri kafir olarak düşünüldü.
 • Tanah, Yahudi İncilidir.
 • İncil senin için neyse bu kitap da benim için odur.
 • İncil üzerine yardım etmelisin.
 • 1342 yılında, Ren, Main ve Tuna üzerinde şehirler İncildeki oranlarda bir sel buhranına kapıldı. Binlerce insan hayatını kaybetti.
 • İncil çevirisi yapanlar tekfir ediliyordu.
 • İncil bize komşumuzu sevmemizi söyler.
 • Ali bütün gün İncil okur.
 • İncil'de, " İnsan yalnız ekmek ile yaşamayacak " diyor.
 • O, İncil'den bir pasaj alıntıladı.
 • Ali bir çocukken evdeki tek kitap bir İncildi.
 • Öğretmen sınıfa İncil'den bir pasaj okudu.
 • İncil bu konuda ne diyor?

İncil tanımı, anlamı:

Cedit : Yeni.

Kutsal : Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.

Kitap : Kutsal kitap. Herhangi bir konuda yazılmış eser. Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü.

 

Ahit : Antlaşma. Devir, zaman. Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant.

Dört : Bu sayıyı gösteren 4 ve IV rakamlarının adı. Dört sayısının adı. Üçten bir artık.

Bölüm : Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Çağ, devir. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

Yuha : Yuh.

Taraf : Yön, yan, doğrultu. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yöre, yer. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri.

Diğer dillerde İncil anlamı nedir?

İngilizce'de İncil ne demek? : n. good book, Sacred Writ, Evangel, Bible, New Testament, Gospel, Holy Writ

Almanca'da İncil : n. Bibel, Evangelium

adj. evangelisch

npr. Testament: Neues Testament

Rusça'da İncil : adj. евангельский

npr. Евангелие (N)