İndikatör nedir, İndikatör ne demek

İndikatör; bir fizik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Gösterge

Kimya'daki anlamı:

Bir kimyasal titrasyonun dönüm noktasına yaklaşıldığında veya dönüm noktasında, renk değişimi gibi fiziksel görünümü değişen madde.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Belirteç.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Belirteç.

İngilizce'de İndikatör ne demek? İndikatör ingilizcesi nedir?:

indicator

İndikatör hakkında bilgiler

pH belirteçleri, çözeltinin pH'sına bağlı olarak renk değiştiren, karmaşık yapıdaki organik bileşiklerdir. Bu tür çözeltiler, asit ya da baz titrasyonunun bitiş noktasını saptamak amacıyla kullanılır. pH belirteçlerini asit, baz, redoks ve çöktürme belirteçleri olarak sınıflamak mümkündür.

İndikatör kısaca anlamı, tanımı:

Gösterge : Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke. Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir, indikatör. Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal. Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret. Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks.

Belirteç : Zarf. Ayıraç.

Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

 

Renk : Çeşitlilik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum. Nitelik.

Değiş : Değişim. Değme işi.

Karmaşık : İçinde aynı cinsten birçok öge bulunan, birbirine az çok aykırı birçok şeyden oluşan, mudil. Üstün teknolojisi olan, sofistike. Çözeltide kendisini oluşturan parçalara iki yönlü olarak ayrışan (iyon veya birleşik), kompleks. Anlaşılması güç olan (durum), sofistike. Ögelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, komplike.

Organik : Bir görevi yerine getirmekle yükümlü kuruluşla ilgili olan. Organlarla ilgili, uzvi. Doğal yolla yapılan. Canlı, güçlü (ilişki).

Diğer dillerde İndikatör anlamı nedir?

İngilizce'de İndikatör ne demek? : [Indikator (der) ] n. indicator, person or thing that indicates or points out; instrument which shows the performance of a machine; sign, signal, symptom

n. indicator