İndirgenmiş biçim yöntemi nedir, İndirgenmiş biçim yöntemi ne demek

İndirgenmiş biçim yöntemi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir.

İstatistiksel anlamı:

Bir olasılıksal dizgedeki değiştirgeleri kestirmek için önceden saptanmış değişkenler türünden verilen içsel değişkenlerin kullanıldığı bir yöntem.

İndirgenmiş biçim yöntemi kısaca anlamı, tanımı

Biçi : Erkek çocuk

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

İndi : Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan.

İndirgen : Oksit durumundaki cisimlerin oksijenini alma veya daha düşük bir oksitleme derecesine indirme özelliği olan (madde).

Yöntem : Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

Saptanmış değişken : [Bakınız: bağımsız değişken].

İçsel değişken : Değeri model içinde belirlenen, yani modelin çözüm değerlerini veren değişken. karşılığı dışsal değişken. (bağlanım çözümlemesi) Aldıkları değerler, örnekbiçimin yapısı ve öteki değişkenlerle saptanan değişkenler, kar. dışsal değişken.

 

Değiştirge : Bir değişiklik yapılması için verilen önerge, tadil teklifi.

Kestirmek : Kesme işini yaptırmak. Kısa bir süre uyumak, şekerleme yapmak. Anlamak, farkına varmak. Akıl yolu ile gerçeğe yakın bir yargıya varmak, tahmin etmek. Kesilmesini sağlamak, kesilmesine yol açmak. Karar vermek.

Kestirme : Kestirmek işi. Tahmin. Oturduğu yerde hafif ve kısa süreli uyuma. Kaynatılıp limon sıkılarak koyulaştırılmış şeker şerbeti. Kısaca, özet olarak. Amacı fazla uzatmadan anlatan. Alışılanın dışında kısa olan (yol), kese.

Değişken : Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil. Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre.

 

Olasılık : Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu.

Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili.

Önceden : Başlarken, başlangıçta, daha önce, evvelce.

Değişke : Varyant. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtımla ilgili olmayan değişiklik, modifikasyon.

Olasıl : İhtimâli.

Kestir : Yaman.

Türün : Deve yavrusu.

Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün.

Diğer dillerde İndirgenmiş biçim yöntemi anlamı nedir?

İngilizce'de İndirgenmiş biçim yöntemi ne demek ? : reduced-form method