İnsafsız nedir, İnsafsız ne demek

İnsafsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • İnsafı olmayan
  • Vicdansız bir biçimde, acımasızca.

"İnsafsız" ile ilgili cümle

  • "Ancak bu emirler insafsız görünseler bile katiyen ahlaksızca olamazlardı." - A. H. Çelebi
  • "Dünyanın en insafsız elleri sanki beni kırbaçlarla, sopalarla dövdüler." - H. C. Yalçın

İnsafsız tanımı, anlamı:

İnsaf : Acımaya, vicdana veya mantığa dayanan adalet. "Acı, düşün" anlamlarında bir seslenme sözü.

Vicdansız : Vicdanı olmayan.

Biçim : Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Biçme işi. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

Acıma : Başka bir kimsenin veya canlının mutsuzluğuna karşı duyulan üzüntü, merhamet. Acımak durumu.

Bir : Beraber. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sayıların ilki. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ancak, yalnız. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bir kez. Eş, aynı, bir boyda. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayı kadar olan. Sadece.

 

Acımasızca : Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, acımasızcasına, zalimce, zalimcesine, zalimane.

Diğer dillerde İnsafsız anlamı nedir?

İngilizce'de İnsafsız ne demek? : adj. merciless, confiscatory, unjust, ruthless, unmerciful, unfair, cutthroat, fell, heartless, inequitable, inhumane, iniquitous, relentless, unconscientious, unconscionable, unfeeling, unkind, wrongful

Fransızca'da İnsafsız : injuste, inique, inhumain/e, impitoyable

Almanca'da İnsafsız : adj. kalt lächelnd, unbarmherzig

Rusça'da İnsafsız : adj. несправедливый, безбожный, бесчеловечный