İnsanlık nedir, İnsanlık ne demek

 • İnsan olma durumu, insaniyet.
 • İnsanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi, insaniyet.
 • İnsanların tümü, beşeriyet.
 • İnsanca davranma, insaniyet
 • Doğru dürüst insana yakışır durum, adamlık, âdemiyet.
 • İnsanı sevme, insan sevgisi, insancıl olma, insaniyet.
 • İnsanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi, insaniyet.

"İnsanlık" ile ilgili cümle

 • "İnsanlığın belli bir sonuca yöneldiğini gösterir hiçbir alamet yok." - C. Meriç
 • "Benim ona fenalık etmem, insanlığa aykırı bir şeydir." - R. N. Güntekin
 • "Bugün her şeye karşın en güçlü günlerimi yaşıyorsam bunu gördüğüm insanlık eğitimine borçluyum." - A. Erhat
 • "Bakışları insanlıktan çıkmış, sanki karşımda ürkmüş, azgın bir hayvan var." - A. Ümit
 • "Öyle kimseler ki, insana insanlık dersi verebilirler." - Y. K. Karaosmanoğlu

Felsefi anlamı:

Tüm insanları içine alan bütün.

İnsanın değerini, saygınlığını veren öz; insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi.

I.

Temelini antik kültür ürünlerini benimsemede bulan ve insanlığı kendi içinde yetkin bir yetişimin ereği olarak koyan eğitim ülküsü. // Antikçağdan beri süregelen insan üzerindeki görüşlerde, "insanlık" kavramından, insanın, hayvanlık yanından ayrı olarak "insanlığı", en geniş anlamıyle insan niteliklerinin tümü anlaşılır; insanı insan yapan bu nitelikler doğaca verilmişlerdir ve insanı, insan olmanın anlamı ve ereği olarak insanlıkla ilgili olanı bilmek ve bu bakımdan bilinçlendirmekle yükümlendirirler. Böylece "insanlık ülküsü" bir eğitim ülküsü olarak belirir. Daha Hellenistik çağda, sonra da yeniçağda türlü biçimlerde dile gelen "insanlık ülküsü" iki noktada toplanır: a. Usun insana özgü olduğu inancından,usu oluşturmanın eğitim bakımından gerekli olduğu sonucu çıkar; çoğunlukla da doğa bilimleri ve teknik bir yana bırakılır, b. "İnsanlığın" insanı hayvandan ayıran tinsel yeti olarak bütün insanları kuşattığını kabul eden bu anlayıştan bir ahlaksal ödev çıkar: "Genel insanlığı" (insana özgü olanı) soysop, din, ulus, ırk ve uyruk ayrılığına bakmadan, her insanda tanımak ve uyandırmak. Böylece insanlık ülküsü yoluyla, usun aydınlanması, hoşgörü, siyasal eşitlik (yasalar karşısında eşit olma), ayrıca köleliğin kaldırılması ve toplumsal adaletin sağlanması gerçekleştirilmiş olur. Antikçağdan beri görülen insanlık ülküsü, ilk belirgin örneğini Cicero'nun tinsel kültür "cultura animi" özleminde verir; Doğuşçağında (Renaissance) sonra da yeniçağda doruğuna erişir: özellikle Herder, Schiller ve W. von Humboldt insanda insanlığın gelişmesini; insanın ruhsal ve tinsel yetilerinin (duygu ve us yetilerinin) uyumlu bir biçimde geliştirilmesini insanın son ereği olarak sayarlar.

 

İnsanı insan yapan, insanın doğasını kuran niteliklerin tümü. II.

 

İnsancıl olma; insanları sevme; insan sevgisi.

İngilizce'de İnsanlık ne demek? İnsanlık ingilizcesi nedir?:

humanity

İnsanlık kısaca anlamı, tanımı:

İnsanlık etmek : İnsana yaraşır biçimde davranmak.

İnsanlık sende kalsın : Adamlık sende kalsın.

İnsanlıktan çıkmak : İnsana özgü niteliklerini yitirmek. çok zayıflamış olmak.

İnsanlık hali : Her insanda görülebilen, olağan karşılanması gereken durum, insan hâli.

İnsanlık suçu : İnsanlığa karşı işlenen kabahat.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

İnsaniyet : İnsanlık.

Davranma : Davranmak işi.

Beşeriyet : İnsanlık.

Dürüst : Kurallara uygun, yanlışsız. Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru (kimse).

Yakış : Yakma işi.

Adamlık : Yabanlık. İnsanlık.

Olma : Olmak işi.

İnsanca : İnsana yakışan, insana özgü olan, insanla ilgili, insani. (insa'nca) İnsan bakımından. (insa'nca) İnsana yakışır bir biçimde, insancasına.

İnsanlık ile ilgili Cümleler

 • Bu, insanlık için paha biçilemez bir hazinedir.
 • Son nefesimize kadar insanlık onuru için savaşmaya hazırız.
 • Sence insanlık bir gün Ay'ı sömürgeleştirecek mi?
 • İnsanlık tarihi denen şey, erkeklerin korkaklık ve zavallılıklarıyla doludur.
 • Çin'in büyüme hızı, insanlık tarihinde en hızlı.
 • Uluslararası bir dil insanlık için en faydalı olacaktır.
 • Bunun nasıl yeni bir insanlık dramı üreteceğini anlamıyorlar mı?
 • İnsanlık kendi sonuna yaklaşıyor mu?
 • Birinci Dünya Savaşı bölgesel bir çatışma olarak başlamış ve tarihin en kötü insanlık felaketlerinden biri olmuştur.
 • İnsanlık yüzyıllar boyunca yıldızlar, güneş ve evreni izledi.
 • İnsanlık sizden utanacak.

Diğer dillerde İnsanlık anlamı nedir?

İngilizce'de İnsanlık ne demek? : n. humanity, mankind, humankind, human, the species, our species, mortality, flesh, flesh and blood, the human race, lords of creation

Fransızca'da İnsanlık : humanité [la]

Almanca'da İnsanlık : n. Humanität, Menschheit, Menschlichkeit, Welt - insanlığa yakışmayan

Rusça'da İnsanlık : n. человечество (N), человек (M), человечность (F), гуманность (F), гуманизм (M)