İntrasellüler sindirim nedir, İntrasellüler sindirim ne demek

Teknik terim anlamı:

Hücre içi sindirim.

İntrasellüler sindirim anlamı, tanımı

İntra : İçinde

İntrasellüler : [Bakınız: hücre içi]. [Bakınız: göze-içi].

Sindi : Makas. Şimdi (bk. şimdi).

Sindirim : Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım.

Hücre içi sindirim : Süngerlerde olduğu gibi sindirim olayının hücreler içinde meydana gelmesi. İntrasellüler sindirim. Büyük moleküllü besinlerin, hücre içerisine alınarak daha küçük yapı taşlarına ayrılması, intrasellüler sindirim.

Hücre içi : Hücrenin içinde olan. İntrasellüler. [Bakınız: göze-içi].

Hücre : İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birimi, göze. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Küçük oda. Siyasi bir inançla gizli olarak çalışan bir örgütün genellikle aynı yerde çalışanlarının oluşturduğu topluluk.

İçi : Bir memleketin saygı duyulanı, ileri geleni. İçin.

Diğer dillerde İntrasellüler sindirim anlamı nedir?

İngilizce'de İntrasellüler sindirim ne demek ? : intracellular digestion