İradesiz nedir, İradesiz ne demek

İradesiz; felsefe, ruh bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • İstençsiz

"İradesiz" ile ilgili cümle örnekleri

  • "O, artık bu adamın elinde iradesiz, cansız bir şey gibiydi." - Y. K. Karaosmanoğlu

İradesiz anlamı, kısaca tanımı:

İrade : Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü, istenç. İstenç. Buyruk. İstek, dilek.

İradesizlik : İstençsizlik.

İstençsiz : Yapılması istenmediği hâlde yapılmış olan (davranış), istenç dışı, irade dışı, iradesiz, gayriiradi.

Diğer dillerde İradesiz anlamı nedir?

İngilizce'de İradesiz ne demek? : adj. weak, irresolute, spineless, weak kneed, weak minded, feeble-minded, flabby, flaccid, invertebrate, non compos, non compos mentis, simple, volitionless

Fransızca'da İradesiz : aboulique, involontaire

Almanca'da İradesiz : adj. unwillkürlich, willenlos

Rusça'da İradesiz : n. слабак (M)

adj. безвольный, бесхарактерный, малодушный, неразумный