İrfan nedir, İrfan ne demek

İrfan; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bilme, anlama, sezme.
  • Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş.
  • Kültür

"İrfan" ile ilgili cümleler

  • "Zira onun irfan seviyesi hakkında malumatım pek azdır." - R. H. Karay
  • "En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir." - Atatürk

İrfan isminin anlamı, İrfan ne demek:

Erkek ismi olarak; Bilme, anlama. Kültür, ekin. Tasavvufta evrenin sırlarını bilme gücü. Kız ismi olarak; Bilme, anlama Kültür, ekin. Tasavvufta, evrenin sırlarını bilme gücü.

İrfan hakkında bilgiler

İrfan, Rıdvan Çevik'in yazıp yönettiği, animasyon türünde, Türk yapımı bir kısa filmdir. Film, 2013 yılında düzenlenen 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kısa film dalında yarışmıştır.

Yüksek tahsil görmeye elverişli olmak denince, belki de dünya üzerindeki en namüsait kişidir İrfan. Gelgelelim hayat, bu denli uzak olduğu üniversiteyle bir şekilde buluşturmuştur onu. Öyle de olsa son derece çetin geçmesi muhtemel bu macera, İrfan'a en fazla ne kazandırabilir ki!?

İrfan anlamı, kısaca tanımı:

Bilme : Bilmek işi. Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma. Bilgi edinmenin gaye ve sonucu.

Anlama : Bir olay veya önermenin daha önce bilinen bir kanunun veya formülün sonucu olduğunu görme. Anlamak işi, anlamaklık, derk, fehim, intikal, tefehhüm, vukuf.

 

Sezme : Sezmek işi.

Güçlü : Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Şiddeti çok olan.

Seziş : Sezme işi.

Kültür : Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Bireyin kazandığı bilgi. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Tarım. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

Çevik : Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik, atik, atik tetik.

Diğer dillerde İrfan anlamı nedir?

İngilizce'de İrfan ne demek? : [Irfan] n. knowledge, wisdom, lore

Almanca'da İrfan : Ausbildung, Bildung

Rusça'da İrfan : n. знание (N), просвещение (N), прозорливость (F)