İrmik nedir, İrmik ne demek

  • Sert buğdaydan elde edilen, taneleri iri, glütence zengin un

Yerel Türkçe anlamı:

Hayvanların beğenmeyerek yemedikleri iri saman.

[Bakınız: irinti-2]

[Bakınız: irinti]

Kalbur ve elek üzerinde kalan iri taneler, kalbur üstü.

Yarılıp elenen bulgurların ince kısmı.

İrmik hakkında bilgiler

İrmik durum buğdayının öğütülüp elenmesiyle elde edilen bir besin maddesidir. İrmik tanecikleri 125-140 mikrometre büyüklüğünde, sarı renkte, parlak ve köşelidir. Irmik yapımında genellikle sert buğday kullanılır.

İrmik besin değeri yüksek olan bir yiyecektir. % 73 oranında karbonhidrat içerir. 100 gram irmik içinde yaklaşık 360 kcal enerji vardır. İrmik makarnanın ana maddesidir. Ayrıca Türkiye, Yunanistan, İran, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde yapılmış olan İrmik helvası ve Arabistan'da yapılmış olan Sütlü İrmik Tatlısı tatlı olarak tüketilir.

İrmik anlamı, tanımı:

Sert : Hırçın, öfkeli, hiddetli. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı. Gönül kırıcı, katı, ters. Güçlü kuvvetli. Titizlikle uygulanan, sıkı. Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen. Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksiz, ötümsüz, tonsuz, sedasız. Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde.

 

Buğday : Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum). Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle elde edilen tanesi.

İrmik helvası : İrmik, çam fıstığı, yağ ve şeker karışımıyla hazırlanan bir tatlı türü.

Hint irmiği : Sagu.

Tane : Herhangi bir sayıda olan şey, adet. Bazı bitkilerin tohumu. Çekirdekli küçük meyve.

Glüten : Tahıl unlarından nişasta çıkarıldıktan sonra geri kalan albüminli madde. Katı cisimlerin parçalarını birbirine yapıştıran bir tür madde.

Zengin : Gösterişli. Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan. Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli, fakir, yoksul karşıtı. Çok, bol. Verimli.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Öğüt : Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat.

Besin : Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda. Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey.

Madde : Duyularla algılanabilen nesne. Para, mal vb. ile ilgili şey. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Molekül. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Bir cismi oluşturan öge, öz. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.

 

Diğer dillerde İrmik anlamı nedir?

İngilizce'de İrmik ne demek? : n. semolina, farina

Fransızca'da İrmik : semoule [la]

Almanca'da İrmik : n. Grieß

Rusça'da İrmik : n. мук`а (F), крупа: манная крупа (F)