İrtica nedir, İrtica ne demek

İrtica; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Gericilik

"İrtica" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Vilayetin bir yerinde faili yakalanamayan bir irtica vakası çıkar." - R. N. Güntekin

İrtica anlamı, tanımı:

İrticai : Gericilikle ilgili, gerici (davranış, tutum).

İrtical : Doğaç.

İrticalen : Doğaçlama.

Gericilik : Gerici (I) olma durumu, irtica.

Gerici : Bir organı germeye yarayan (kas). Toplumda çağdaş değerlere ve yeniliklere önem vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni yaşamaya çalışan (kimse veya görüş), ilerici karşıtı, mürteci. Germe işini yapan kimse.

Diğer dillerde İrtica anlamı nedir?

İngilizce'de İrtica ne demek? : n. reaction

Fransızca'da İrtica : réaction [la], rétrogradation [la]

Almanca'da İrtica : Reaktion, Rückschritt