İsim nedir, İsim ne demek

İsim; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"İsim" ile ilgili cümleler

 • "Biz eskidikçe yaşlarımız yirmiden yirmi bire, yirmi birden yirmi ikiye bastıkça yeni yüzler, yeni isimler katılıyor aramıza." - Y. Z. Ortaç

Yerel Türkçe anlamı:

Şahıs ismi, isim

Bir konuyu sürekli ve tekrar tekrar anlatış: Senin isiminden bıkıp usandım.

İsim, ad

Gramer anlamı:

[Bakınız: ad]

Hukuki terim anlamı:

ad.

Bilimsel terim anlamı:

Çok defa ad (substantif) anlamına kullanılıyorsa da bu, ad, sıfat, zamir ve sayı kavramlarının ortak terimi olarak kabul edilmiştir. bk. Ad. Cins ismi, Özel isim, Topluluk ismi; Edici ismi, Eylem ismi, Hal ismi, Fiil ismi; Aygıt ismi; Kesir ismi; Kök isim.

Fransızca'da İsim ne demek?:

nom

İsim hakkında bilgiler

İsimler veya adlar; özel-genel (cins), canlı-cansız, somut-soyut tüm varlık, kavram ve olayları karşılayan sözcükler. Sıfat, zarf, zamir gibi sözcük grupları isim soylu sözcükler olarak kabul edilir. Türkçede isimler genel olarak kabul edilen dört farklı şekilde sınıflandırılır.

Var oluşa göre isimler iki ayrı ana grupta incelenir: soyut ve somut.

Soyut isimler veya mana isimleri, klasik tanımla, beş duyu organıyla algılanamayan kavramlara verilen adlardır: sevgi, saygı, inanç, korku, yiğitlik, cesaret, sevinç, aşk vb.

 

Beş duyudan herhangi biriyle algılayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz varlık ve kavramların isimleridir. Yani somut varlıkları karşılayan isimlere somut isimler denir. Bu isimler, herkes tarafından görülen, bilinen, hissedilen, cismi olan, varlığı kişiden kişiye değişmeyen varlıkları karşılarlar. Su, toprak, ağaç, ses, televizyon, rüzgâr, sarı, mavi, duman, koku gibi.

İsim ile ilgili Cümleler

 • Natasha, Rusya'da yaygın bir isim mi?
 • İsim isim tanışmadan yüz yüze konuşmadan arkadaşım olmadan ben size buradan bir şey öğretemem.
 • İsim vermek istemiyorum.
 • Listedeki ilk isim Tom'dur.
 • Nadir bir isim.
 • İsim bir işarettir.
 • İsim ve adres, lütfen.
 • Ocak 2011 itibariyle, Jüpiter'in 50 tane adlandırılmış uydusu vardır. 13 tane daha keşfedildi ama resmi statü veya isim verilmemiştir.
 • O, modern edebiyatının en önemli isimlerinden biridir.
 • Ali şirketin yalnızca isim olarak başkanıdır. Tüm önemli kararları oğlu alır.
 • Ölenlerin isimleri henüz açıklanmadı.
 • İsim tanıdık geliyor.
 • İsim verebilirim.
 • İsimler alfabetik sıraya göre listelenmiş.

İsim tanımı, anlamı:

Kişi : Eş, koca. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer.

İsim koymak : Adlandırmak.

İsim yapmak : Ad yapmak.

İsmi çıkmak : Adı çıkmak.

İsmi geçmek : Adı geçmek.

İsmi gibi bilmek : Adı gibi bilmek.

İsmi lazım değil : "adının anılması gerekmiyor" anlamında kullanılan bir söz.

İsmi olmamak : Adı (bile) olmamak.

İsmi var cismi yok : Adı olmasına karşın görevini, etkinliğini yerine getirmeyen. sözü edilen ancak gerçekte var olmayan.

 

İsmini bağışlamak : Adını bağışlamak.

İsmini cismini almak : Adını, kimliğini belirleyip kaydetmek.

İsmini cismini bilmemek : Tanımamak.

İsmini vermek : Adını vermek.

İsim babası : Bir ürüne veya bir kavrama ilk defa ad veren kişi.

İsim cümlesi : Ad cümlesi.

İsim çekimi : Ad çekimi.

İsim durumu : Ad durumu.

İsim gövdesi : Ad gövdesi.

İsim hakkı : Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı.

İsim kökü : Ad kökü.

İsim tabanı : Ad tabanı.

İsim tamlaması : Ad tamlaması.

İsimden türeme isim : Addan türeme ad.

İsimden türeme fiil : Addan türeme eylem.

İsmiyle müsemma : Fiziksel yapısıyla veya karakteriyle adı örtüşen.

Birleşik isim : Birleşik ad.

Cins isim : Bir türden olan varlıkların adı: Kedi, nehir, düşünce, annelik gibi.

Fiilden türeme isim : Eylemden türeme ad.

Özel isim : Özel ad.

Somut isim : Somut ad.

Soyut isim : Soyut ad.

Takma isim : Takma ad.

Türemiş isim : Türemiş ad.

Yalın isim : Yalın ad.

Aile ismi : Soyadı.

Kod ismi : Kod adı.

Soy ismi : Soyadı.

Topluluk ismi : Topluluk adı.

İsimcilik : Adcılık.

İsimlendirme : Adlandırma.

İsimlendirmek : Adlandırmak.

İsimli : Adlı.

İsimlik : Üzerine ad yazılan şey.

İsimsiz : Adsız.

İsimsizlik : Adsızlık.

Zincirleme isim tamlaması : Zincirleme ad tamlaması.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Canlı : Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde. Canı olan, diri, yaşayan. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Hareketli, hayat dolu, dinamik. Canlı yayın. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. Güçlü, etkili.

Somut : Varlığı duyularla algılanabilen, müşahhas, konkre, soyut karşıtı. Somut olan şey.

Soyut : Anlaşılması, kavranılması güç. Varlığı duyularla algılanamayan, mücerret, somut karşıtı, abstre.

Varlık : Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Önemli, yararlı, değerli şey. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Var olan her şey. Ömür, hayat. Var olma durumu, mevcudiyet.

Kavram : Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon. Karın zarı, periton. Tutam, avuç dolusu. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon.

Ad : Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu. Sayılma. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Sayma.

Diğer dillerde İsim anlamı nedir?

İngilizce'de İsim ne demek? : [ISIM] n. soot, black, smut

n. name, title, denomination, noun, substantive, appellation, character, designation, forename, given name, moniker, first name, record, repute

n. work, job; things to do, business, trade, affair, function, working, activity, assignment, commerce, dealing, mission, doings, employment, gig, handiwork, metier, stint, task; occupation, pursuit, profession, post

Fransızca'da İsim : nom [le]; substantif [le]

Almanca'da İsim : n. Benennung, Deklination, Hauptwort, Name, Nomen, Substantiv

Rusça'da İsim : n. имя (N), название (N), популярность (F), слава (F), существительное (N)

adj. именной