İskandinav; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Kuzey Avrupa yarımadalarının bütünü.
 • İskandinavyalı

İskandinav hakkında bilgiler

 

İskandinavya, Kuzey Avrupa'daki ülkelerin oluşturduğu bir coğrafyadır. Danimarka, İsveç ve Norveç İskandinav ülkeleridir. Bu ülkeler ile beraber, Finlandiya, İzlanda, Faroe Adaları, Grönland ve Aland Kuzey ülkelerini oluştururlar. Bu ülkelerin dilleri Fince dışında birbirine benzemektedir. Bu dillere İskandinav dilleri denir. Danimarka'nın Danca, Norveç'in Norveççe, İsveç'in İsveççe, İzlanda'nın İzlandaca dillerini kullanmaktadırlar.

Norveç, Avrupa'nın en zengin ülkelerinden biridir. Petrol ihracatçı ülkesi olması, balıkçılık faaliyetleri ve İngiltere ile ilgili tutumları yüzünden, Avrupa Birliği'ne katılmamıştır.

Orta Çağ'da bugün Norveç,İsveç,Danimarka,Rusya ve İzlanda olarak bilinen ülkeler benzer kültürel, dilsel (Eski Norse) ve dinsel (Norse Mitolojisi) ortamı paylaşmışlardır. 12. yüzyıldan itibaren bugün Finlandiya olarak bilinen ülke İsveç Krallığı'yla ortak bir gelişim sürecini yaşamış ve giderek onunla eklemlenmiştir. Ortak geçmişin önemli örneklerinden biri de bugün Norveç,İsveç ve Finlandiya olarak bilinen ülkelerin Sami yaşam biçimini içselleştirmeleridir. Aslında , bütün Nordik ülkeleri azınlık gruplarını içlerinde barındırmaktadır ve bu gruplar diğer bir Nordik ülkenin nüfusu içinde yer almaktadır(Örneğin Sami(Lapp)Irkı).

Fince köken itibariyle Ural-Altay dil grubunun Ural kısmındadır. Orta Asya kökenli bu halk daha sonra Nordikleşmiştir. Fin dili yapısı Türk diline ve Altay dil grubuna çok benzer. Örneğin ben kelimesi Fince'de "Minä", sen kelimesi "Sinä" dır.

İskandinav ile ilgili Cümleler

 • Kayakla atlama İskandinav ülkeleri ve Orta Avrupa'da popülerdir.
 • İsveç, İskandinavya'daki en büyük ülkedir.
 • Sabah kahvaltısı iskandinav usulü açık büfedir.
 • Ali ve Mary İskandinavya'yı ziyaret ettiler.
 • Hiç İskandinavya'da bulundun mu?

İskandinav anlamı, tanımı:

Kuzey : Yıldız. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

Avrupa : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

İskandinav dilleri : Germen dillerinin kuzey kolundaki diller.

Yarım : Hastalıklı, sakat, sağlıksız. Bir bütünün yarısı olan miktar. Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan. Saatte on iki otuz. Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri.

Ülke : Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet.

Coğrafya : Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü.

Fince : Fin dili. Bu dille yazılmış olan.

Benzemek : İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak. Sanısını uyandırmak, gibi görünmek.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Kullanmak : Bir şeyin gereklerini yerine getirmek. İşletmek, değerlendirmek. Giymek, takmak. Harcamak, sarf etmek. Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek. Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak. Araç veya aleti işletmek, yönetmek. Kelimeyi yazmak, söylemek. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek, istismar etmek.

Diğer dillerde İskandinav anlamı nedir?

İngilizce'de İskandinav ne demek? : adj. Scandinavian, Nordic

n. Nordic, Norseman, northman

Almanca'da İskandinav : skandinavisch

Rusça'da İskandinav : n. скандинав (M)

 

İskandinav ile ilgili Resimler

İskandinav ile ilgili resimler
İskandinav ile ilgili resimler
İskandinav ile ilgili resimler
İskandinav ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda İskandinav nedir? İskandinav ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca İskandinav tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz İskandinav hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
 • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
 • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
 • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
 • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...