İslam gizemcisi nedir, İslam gizemcisi ne demek

  • Mutasavvıf

İslam gizemcisi anlamı, kısaca tanımı:

İslam : Müslümanlık.

Gizemci : Gizemcilik yanlısı olan, ilahiyat veya gizemsel yaşamla uğraşan, mistik.

Gizem : Sır.

Mutasavvıf : Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı'ya adamış kimse, İslam gizemcisi, sufi.