İstek nedir, İstek ne demek

 • Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk.
 • Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.
 • Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep.
 • İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi

"İstek" ile ilgili cümleler

 • "Göreyim, göresin, göre."
 • "Bu adamın istekleri bitmiyor."
 • "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu." - Ç. Altan

Hukuki terim anlamı:

irâde. ~ açığa vurması: irâde izhârı. ~ açıklaması: irâde beyânı, ~ koşulu: irâdî şart.

Fransızca'da İstek ne demek?:

appétit, envie

İstek kısaca anlamı, tanımı:

İstek duymak : Bir şeye karşı eğilim duymak, arzulamak.

İstek uyandırmak : İstemesine, arzu duymasına yol açmak.

İsteka : Bilardo oyununda toplara vurmak için kullanılan sopa. İstika. Basımevlerinde kitap formalarını kırmak, katlamak için kullanılan sert tahta veya kemikten yapılmış araç.

İsteklendirme : İsteklendirmek işi, teşvik, motivasyon.

İsteklendirmek : Birinde bir şey yapma isteğini uyandırmak, özendirmek, teşvik etmek, motive etmek.

İsteklenmek : Bir şeye karşı istek duymak, heveslenmek.

İstekli : Bir şeye karşı isteği olan.

İsteksiz : İsteksizce. Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz.

İsteksizlik : İsteksiz olma durumu.

 

Eğilim : Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül. Belirli bir siyasi görüşe veya düşünceye yakın olma durumu, tandans. Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

Arzu : Heves. İstek, dilek.

Getirilme : Getirilmek işi.

Başkası : Diğer bir kişi, herhangi bir kimse, diğeri, ötekisi.

Talep : İstek. Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem.

Niyet : Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlama. Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat. Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mâni yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası.

Kavram : Tutam, avuç dolusu. Karın zarı, periton. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, konsept, nosyon.

İstek ile ilgili Cümleler

 • Onu yapmaya gerçekten istekli misin?
 • İstek başkanlık kampanyasında sıcak bir siyasi sorun haline geldi.
 • Bunu senin için yapmaya istekli olabilirim.
 • İstekleri yapmam.
 • İsteklerim çocukken ve gençken hemen yerine gelmezdi çünkü isteklerimi gerçekleştiremezdim.
 • O, kızlarını kurtarmak için her şeyi yapmaya istekliydi.
 • Ali onun yapmasını istediğimiz şeyi yapmak için isteksizdi.
 • Yardım etmeye gerçekten istekli misin?
 • İstekler reddedildi.
 • İstek reddedildi.
 • İstek listendeki öğelerden biri satlıktır.
 • O, patronunun isteklerine karşı çıktı.
 • İstek üzerine bir harita mevcuttur.
 • Benden ne yapmamı istediğinize bağlı olarak, yardımcı olmak için istekli olabilirim.
 

Diğer dillerde İstek anlamı nedir?

İngilizce'de İstek ne demek? : n. will, desire, want, wish, request, claim, mind, adjuration, alacrity, appetite, aspiration, avidity, bent, demand, device, devoutness, disposition, earnestness, enthusiasm, Grace, hunger, instance, intentness, pleasure, propensity, readiness

Fransızca'da İstek : demande [la], désir [le], goût [le], empressement [le], gré [le], requête [la], revendication [la], réquisition [la], souhait [le], volonté [la], vouloir [le]

Almanca'da İstek : n. Andrang, Anforderung, Anspruch, Aufforderung, Begehren, Durst, Ersuchen, Impuls, Postulat, Traum, Verlangen, Wille, Wollen, Wunsch

Rusça'da İstek : n. желание (N), позыв (M), воля (F), пожелание (N), намерение (N), требование (N), просьба (F), претензия (F), спрос (M)

adj. просительный