İt nedir, İt ne demek

"İt" ile ilgili cümleler

  • "Babaları da zaten itin biri." - H. Taner

Yerel Türkçe anlamı:

Köpek

İt, köpek

İt kısaca anlamı, tanımı:

İt ağzını kemik tutar : "aşağılık bir kimsenin ağzını kapamak için ona bir çıkar sağlamak yeter" anlamında kullanılan bir söz.

İt değmekle deniz pis olmaz : "doğruluğuna, dürüstlüğüne herkesin inandığı bir kimse, aşağılık kimselerin atmak istedikleri çamurla kirletilemez" anlamında kullanılan bir söz.

İt derisinden post olmaz : "aşağılık kimse veya şey, yüce ve temiz bir amaca hizmet edemez" anlamında kullanılan bir söz.

İt dişi domuz derisi : Sevilmeyen iki kişi arasındaki anlaşmazlıktan duyulan hoşnutluğu anlatan bir söz.

İt gibi çalışmak : Çok çalışmak.

İt izi at izine karışmak : At izi it izine karışmak.

İt sürüsü kadar : Çok kalabalık.

İte atsan yemez : "çok kötü, berbat" anlamında kullanılan bir söz.

İtin ahmağı baklavadan pay umar : "aptal kişi, eline geçme olasılığı bulunmayan bir nimeti bekler" anlamında kullanılan bir söz.

İt kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış : "başkasının korumasıyla iş yapan akılsız kişi, desteklendiğini unutarak kendi gücüne inanır" anlamında kullanılan bir söz.

 

İt ölüsü gibi : Çok ağır.

İtle çuvala girilmez : "edepsiz ve saldırgan bir kimse ile bir konu üzerinde tartışmak ve kavgaya tutuşmak doğru değildir" anlamında kullanılan bir söz.

İtle dalaşmaktan çalıyı dolaşmak yeğdir : "edepsiz kimse ile uğraşmamak için onun bulunduğu yerden uzaklaşmak gerekir" anlamında kullanılan bir söz.

İti ite kırdırmak : Kötülüğü kötülük aracılığıyla ortadan kaldırmak.

İt iti ısırmaz : "aynı düşüncede ve aynı yapıda olan insanlar birbirlerine zarar vermezler, birbirlerini korurlar" anlamında kullanılan bir söz.

İti öldürene sürütürler : "çığırından çıkmış olan bir işin düzeltilmesi, bu işe yol açan kimseye düşer" anlamında kullanılan bir söz.

İtin götüne sokmak : Rezil etmek.

İtin kuyruğunda : Pek çok, pek bol.

İtayağı : Çintemani.

İtboğan : Kaplanboğan.

İtburnu : Yaban gülünün meyvesi.

İt canlı : Zora, sıkıntıya dayanan, dayanıklı (kimse).

İt dalaşı : İki ülkeye ait savaş uçaklarının birbiri çevresinde burgu gibi dönüşlerle taciz için manevra yapması.

İtdirseği : Arpacık.

İt elli : Ayakları dışarıya dönük (hayvan).

İt hıyarı : Kabakgillerden, çok yıllık, sarı çiçekli, meyvelerinin öz suyu iç sürdürücü olarak kullanılan bir bitki, acı hıyar, eşek hıyarı, karga düleği (Ecballium elaterium).

İt kopuk : Değersiz, terbiyesiz, aşağılık kimse.

İtkuyruğu : Kenarları düz şerit gibi yapraklı ve saplarının ucu koçanı andıran, başak çiçekli, otsu bir bitki (Phleum).

İtoğluit : Hakaret içeren bir seslenme sözü. Kurnaz, işini bilen, düzenbaz, açıkgöz, uyanık kimse.

İt üzümü : Böğürtlen (Solanum nigrum). Patlıcangillerden, 20-50 santimetre yüksekliğinde, bazı ilaçların yapımında kullanılan bir yıllık otsu bir bitki, köpek üzümü, tilki üzümü.

 

Ekin iti : Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse.

Değersiz : Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz.

Terbiyesiz : Topluluk kurallarına aykırı davranan. Terbiyesi olmayan.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

İt ile ilgili Cümleler

  • İt iti ısırmaz.
  • Ülkeler oraya gittiğinde ilk duyduğun kelimelerle isimlendirilse, İngiltere'ye Damn it denilmek zorunda olacaktı.
  • Öteye it.
  • Bu uçak it dalaşı yaparken, bombalama yapabilme kabiliyetine sahip.
  • İt iti ısırmaz, iyi polis kötü polis oynama kardeş.
  • Kapıyı dikkatle it.
  • A module is said to be semisimple if it is the sum of simple submodules.
  • İt ürür, kervan yürür.

Diğer dillerde İt anlamı nedir?

İngilizce'de İt ne demek? : pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent

n. dog, cur, mutt, pooch

v. push, propel, thrust, foil, heft, hustle, impel, jog, repel, repulse, shove

Fransızca'da İt : chien [le], canaille [la], gredin/e [le][la], salaud [le]

Almanca'da İt : Hund, Köter, Bube, Lump, Schuft, Schurke

Rusça'da İt : n. собака (F), негодяй (M)