İtalyanca nedir, İtalyanca ne demek

İtalyanca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya'da konuşulan dil
 • Bu dille yazılmış olan.

"İtalyanca" ile ilgili cümleler

 • "Bülbül gibi İtalyanca, Fransızca, çatra patra Türkçe konuşuyor." - P. Safa

İtalyanca hakkında bilgiler

İtalyanca (italiano ya da lingua italiana), çoğunluğu İtalya ve İsviçre'nin güneyindeki Ticino kantonunda yaşayan 60 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir.

İtalyan asıllı göçmenlerce Amerika Birleşik Devletleri'nde, Arjantin'de, Brezilya'da, Kanada'da ve Avustralya'da da sıkça konuşulur. Hint-Avrupa dil ailesinin Roman Dilleri kolundadır.

Ortaçağ itibariyle Halk Latincesi (Vulgar Latince) çeşitli şivelere ayrılmıştır. Ortaçağ'ın sonunda Floransa şehrinin kültür ve edebiyat üstünlüğü etkisiyle, Toskana yazı dilinden bugünkü İtalyanca şekillenmiştir. Dilin gelişiminde Boccaccio, Dante Alighieri ve Petrarca gibi isimlerin Latince yerine Toskana ağzını kullanmalarının büyük etkisi vardır. Buna rağmen İtalyan dili, siyasi birliğin de uzun zaman tamamlanamamış olmasının da etkisiyle bölgeden bölgeye çok büyük farklılıklar taşır. Her bölgenin kendine özgü şivesi vardır ve özellikle Kuzey ve Güney şiveleri arasında anlaşmakta zorluk çıkacak kadar büyük farklar bulunur.

 

İtalyanca Romans dilleri içerisinde Latinceye en sadık kalmış olanıdır, bu yüzden “Modern Latince” olarak da adlandırılır. Diğer romans dilleriyle (Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Rumence, Katalanca gibi) büyük benzerlikler taşır. İtalyancayı iyi bilen birisi diğer Romans dillerini de kısa zamanda öğrenebilir.

İtalyanca ile ilgili Cümleler

 • İtalyanca konuş! Almanca anlayamıyorum.
 • Onun annesi İtalyanca konuşur.
 • İtalyanca konuş!
 • İtalyanca konuşuyor musun?
 • İtalyanca fiiller üç çekim halinde gruplandırılır.
 • İlk defa İtalyancadan çeviri yaptım.
 • Ben Fransızca ve sonra da İtalyanca öğrenmek istiyorum.
 • İtalyanca konuşmakta mısınız?
 • İtalyanca benim ana dilimdir.
 • O, tek kelime İtalyanca konuşmaz ama çocukları akıcı bir şekilde konuşurlar.
 • İtalyanca konuşmayacak mıyım?
 • Onun kitaplarının hepsi İtalyanca yazılır.
 • O hem İspanyolcada hem de İtalyanca da yeterlidir.
 • Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca gibi diller Latince'den geliyorlar.

İtalyanca tanımı, anlamı:

Hint : Hindistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Avrupa : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Aile : Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Eş, karı. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

 

Konuşu : Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasi, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılmış olan akademik toplantı, kolokyum.

İtalyan : İtalya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Güney : Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı. Lodos. Güneş gören yer. Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

Kanto : Bu gösteri sırasında söylenen şarkı. Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri.

Milyon : Bu sayının adı. Bin kere bin, 1.000.000.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Erkek. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca.

Taraf : Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Yöre, yer. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yön, yan, doğrultu.

Asıllı : Bir kökene dayanan, kökenli.

Göçmen : Sıcak iklimli ülkelere giden (hayvan). Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir.

Bu : Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz. En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz.

Diğer dillerde İtalyanca anlamı nedir?

Almanca'da İtalyanca : n. Italienisch

Rusça'da İtalyanca : n. итальянский язык (M)